English

Archeopark Mikulčice - část předhradí (2015)

Budova návštěvnického centra je součástí areálu Archeoparku Národní kulturní památky Mikulčice. Pro areál je stěžejní přírodní kontext okolní krajiny, ostatních budov i celkové zaměření objektu. Cílem bylo vytvořit moderní stavbu určenou pro veřejnost, která zároveň poslouží jako administrativní zázemí Slovanského hradiště Mikulčice. Architektonické řešení se tak snažilo pracovat s těmito principy.

Stávající budova návštěvnického centra byla zbourána. Na jejím rozšířeném půdoryse jsme postavili novou budovu a vystavěli také druhé patro návštěvnického centra. Dalším krokem byla nová fasáda a zateplení, úprava okolí budovy včetně nového mobiliáře a informačních tabulí. V neposlední řadě jsme budovali nové kanalizační jímky, přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, požárního hydrantu a dešťové kanalizace.

Základním materiálem pro opláštění stavby byl rezavý plech evokující starobylost a historii. Ten jsme doplnili o velké skleněné plochy, díky kterým mají návštěvníci centra neustále kontakt s okolím. Samotná budova navíc kopíruje reliéf okolní krajiny, což umocňuje příjemný dojem z celého areálu a okolní přírody. Proto se přímo nabízelo rozšíření o rozhlednu s pevným ocelovým schodištěm, která umožňuje shlédnout celý areál Archeoparku z úctyhodné výšky třiceti metrů.

Nové dispoziční řešení návštěvnického centra vychází z požadavků na muzejní a výstavní prostory. Poskytuje praktické i architektonicky zajímavé zázemí pro trávení volného času nebo badatelskou práci. Vzniklý objekt rozšířeného centra pro návštěvníky má nepravidelný tvar zahrnující dva střetávající se obdélníky. V přízemí se nachází kromě výstavních prostor také přednáškový sál s kvalitní audiovizuální a osvětlovací technikou. V centrální části je umístěné Experimentárium, prostor pro doplňkové návštěvnické aktivity a také místo pro tvůrčí dílny. Samozřejmostí je zázemí pro návštěvníky, toalety, pokladny a šatny.

V placené části se nachází stálá expozice, v patře je umístěná Malá galerie a vstup na rozhlednu. Galerie slouží pro krátkodobé výstavy umělců s tematickou vazbou na Mikulčice a blízké okolí. V horním podlaží se nachází administrativní zázemí, které je oddělené od návštěvnické části a vytváří tak poklidné pracovní prostředí.

Zpět na reference ↑