English

Budova Městské policie Karviná (2012)

Budova, kterou využívá karvinská Městská policie, potřebovala celkovou opravu. Proto jsme podle požadavků zadavatele provedli zateplení fasády i střechy a další stavební úpravy budovy. Na celé rekonstrukci jsme pracovali při provozu, ke spokojenosti zadavatele s co největší minimalizací vlivu na chod instituce.

Zateplení a úpravy budovy si vyžádaly dílčí zemní práce, bourání a zazdívky otvorů kvůli novému dispozičnímu uspořádání budovy s ohledem na rozšíření provozu o školící místnosti. Část budovy jsme zateplili kontaktním systémem, zatímco u další části jsme realizovali zateplovací systém v kombinaci s provětrávanou zavěšenou fasádou s desek CEMBONIT. Provedli jsme také výměnu dřevěných EURO oken, vstupních dveří a prosklených stěn. Střechu jsme doplnili o novou hydroizolaci s klempířskými prvky a hromosvodem. Protože se budova policie nachází v památkově chráněné oblasti, koordinovali jsme veškeré práce na fasádě podle požadavků Národního památkového ústavu.

Další práce jsme prováděli v interiéru i exteriéru budovy: opravili jsme elektroinstalaci, zdravotechniku a vzduchotechniku. Zrekonstruovali jsme rozvody ústředního topení. Dodali jsme klimatizaci do některých místností a upravili povrch po stavebních pracích.

 

Zpět na reference ↑