English

Celková rekonstrukce budovy 25 m bazénu ve Zlíně - I. etapa Rekonstrukce obvodového pláště a střech (2014)

Budova bazénu s typicky baťovským vzhledem je součástí komplexu „starých“ Zimních lázní ve Zlíně. Ty se nachází v městské památkové zóně a jsou zapsané ve státním seznamu kulturních nemovitých památek. Přestavba budovy spočívala zejména v obnovení celého obvodového pláště, tedy obvodových a prosklených stěn, okenních výplní a střech.

Původní zvětralou a narušenou fasádu jsme zcela odsekali a dodatečně zateplili z vnitřní části. Také stropní konstrukce v žalostném stavu jsme vyměnili za zavěšené voděodolné podhledy. V bazénové hale jsme zabezpečili stávající vzduchotechnické i technologické potrubí a obložili ho sádrokartonem. Prostor je nově přístupný i hendikepovaným a imobilním osobám díky sklopné vnitřní rampě.

Protože je v budově s bazénem vysoká vlhkost, mysleli jsme také na nutnou izolaci stěn a podlah, kterou jsme řešili vhodnými stěrkami a ochrannými nátěry. Střechu jsme opatřili rezervními prostupy pro možné budoucí osazení klimatizace. Pro všechny stěny, okna i střechy jsme hledali taková řešení, aby odpovídala současným standardům, ale zároveň zachovala historický vzhled budovy.

Zrestaurovali jsme stávající dvojitou prosklenou stěnu hlavní bazénové haly. Repasovali jsme původní dveře. Zcela jsme museli nahradit stěnu hlavního schodiště, opět jsme ale zachovali její vzhled i členění. Při těchto pracích jsme vycházeli z archivních fotek i dokumentace, abychom co nejvíce vystihli typický ráz stavby.

Rekonstrukce se nesla v duchu jedinečné atmosféry budovy z dob jejího postavení na přelomu 40. a 50. let. Zároveň celý prostor dostal nový moderní nádech, který prodlouží životnost budovy a zajistí ekonomičnost provozu.

Zpět na reference ↑