English

Depozitář Českého muzea hudby – Litoměřice (2017)

Nového depozitáře se dočkalo České muzeum hudby. Přestavbou kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích jsme vytvořili prostor, který nabízí kromě depozitáře se studovnou i malý sál pro kulturní akce.

Areál bývalých dělostřeleckých kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích z roku 1914 se letos změnil na výzkumně-kulturní prostor sloužící badatelům i pro společenské akce. Budova byla zrekonstruována, došlo k vybourání některých nosných stěn a příček a novému uspořádání vnitřních prostor. Upraven byl také vstup do budovy a byla přistavěna výtahová šachta.

V novém depozitáři hudebních nástrojů a literatury se nachází studovna s 12 badatelskými místy a sál pro kulturní akce a kapacitou 47 návštěvníků. Čtyřpodlažní budova je nově vybavena nákladním výtahem pro zlepšení obslužnosti jednotlivých pater.

Většina interiéru prošla kompletní proměnou. V patrech jsme posílili únosnost stávajících dřevěných trámových podlah. Původní masivní žulové schodiště, které budovou procházelo, bylo ovšem zachováno. Venkovní vstupní schodiště bylo upraveno tak, aby na původní navazovalo. Schodiště jsme překryli novou markýzou.

Jelikož se jedná o depozitář, ze strany investora byly přísné podmínky na zajištění vhodného klimatizačního zařízení. Požadovaná vnitřní teplota v rozmezí 15 až 21°C je udržována kromě ústředního vytápění i elektrickými topidly ve všech depozitářích. Vnitřní relativní vlhkost v rozmezí 40 až 60 % je zajištěna pomocí klimatizačního zařízení, které pracuje s oběhovým vzduchem a minimem vzduchu venkovního.

Zpět na reference ↑