English

Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích (2016)

Dokončili jsme rekonstrukci budovy krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích. Cílem rekonstrukce bylo navrátit budově původní výtvarně-architektonické kvality a materiálovou noblesu s využitím vnitřního dispozičního řešení, které co nejvíce vychází z původních dobových dispozic stavby a jsou maximálně uzpůsobeny novému účelu budovy.

Zaměřili jsme se zejména na důsledné obnovení vnějšího vzhledu námi řešeného objektu B. Znovu byly osazeny industriální šesti-modulové okna a repliky původních subtilních ocelových výkladců. Na hlavním průčelí budovy v jeho pravém horním rohu je osazena kovová reliéfní plastika českého lva vytvořená dle předlohy dochovaného znaku od architekta Ladislava Machoně. Byl vyroben a osazen nový nasvícený nápis na fasádě nad hlavním vchodem a vytvořili informačně-orientační systém.

Zpět na reference ↑