English

Návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy ZOO Ostrava (2012)

Při přestavbě důležité budovy pro ostravskou ZOO bylo nutné myslet na potřeby návštěvníků i pohodlí samotných zvířecích obyvatel zahrady. Zatímco děti a dospělí si po přestavbě mohou užívat nového návštěvnického centra a dozvědět se zajímavé informace o přírodě i ekologii, zvířata zřejmě nejvíc ocení lepší zázemí výběhů.

Nejvýznamnější součástí přestavby byla výstavba interaktivního návštěvnického centra, které slouží zároveň jako středisko ekologické výchovy. Podoba multifunkčního objektu vychází z východoasijské architektury, která se do dané části ZOO tematicky hodí, protože vedle budovy se nachází zvířata i rostliny pocházející právě z východní Asie. Druhé nadzemní podlaží vzniklo jako dřevěná nástavba, jehož součástí je i venkovní terasa, která umožňuje sledovat zvířata ve výběhu. Faunu však návštěvníci pozorují také uvnitř centra, kde se nachází vnitřní akvárium s filtrací. Interiér tvoří lavice, tabule, projektory a další školní zařízení. K výuce slouží i venkovní učebna. 
Součástí stavby bylo vytvoření restaurace s kuchyní a gastronomickým vybavením pro přípravu jídel. Vytápění prostoru řeší kotle na pelety a vodu ohřívají solární panely, což umožňuje ekologický a zároveň levný provoz. Kromě stavby nového centra jsme v areálu zoologické zahrady postavili nové asfaltové komunikace, chodníky a vyvýšené vyhlídky v přilehlém výběhu. Trasu doplňují lavičky a výukové panely, které navazují na vzdělávací programy centra a představují ohrožené druhy zvířat i rostlin. Další stavební práce se týkaly vybudování Vodního světa, který tvoří výukovou kompozici znázorňující úlohu vody v přírodě a životě člověka. Vznikl tak celistvý vodní biotop. Prostor doplnily vodní trysky, atrakce pro děti a interaktivní prvky s proudící vodou a fontánou. 
Při rekonstrukci areálu ZOO byly brány v potaz nároky na pohodlí zvířat. Obnovena byla ustájení sudokopytníků a oplocení jejich výběhů. Došlo k zateplení hospodářské budovy a nainstalování nových technických zařízení, jako jsou napáječky nebo otopné stropní sálavé panely. Vybudovali jsme i přípojky splaškové a dešťové kanalizace, elektra, vody a telefonu. Postavili jsme přilehlou čistírnu odpadních vod a lapák tuku. ZOO Ostrava tak získala modernizované a vyhovující prostory včetně zázemí pro chovaná zvířata i návštěvníky.

Zpět na reference ↑