English

Neurologická klinika pro Fakultní nemocnici Hradec Králové (2010)

Architektonicky i technicky náročnou rekonstrukci si vyžádala budova neurologické kliniky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kromě přebudování čtyřpodlažní budovy s přístavbou jsme dostavěli také nová dvě podlaží nad prostorem přístavby a spojovací koridor s Gerontometabolickou klinikou. Rekonstrukce získala čestné uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013.

Náročnost rekonstrukce spočívala také ve faktu, že probíhala za plného provozu nemocnice. Klinika se nachází v historicky nejstarší části areálu Fakultní nemocnice (FN) a patří do historického kampusu nemocnice umístěného okolo centrálního nádvoří. Její specifický tvar písmene T vznikl přístavbou v 70. letech 20. století. 

Aby mohla klinika plnit své poslání co nejlépe, nejrychleji a s ohledem na požadavky nejmodernějších lékařských technologií, vybudovali jsme ke stávajícímu schodišti a výtahu dvě nová schodiště a další dva výtahy sloužící osobám i nákladům. Zbudovali jsme nové vstupní a zásobovací prostory, technologický kolektor, nainstalovali jsme medicínské technologie.

Celkovou plochu k užívání jsme zvětšili díky použití nástavby z lehké ocelové montované konstrukce s lehkým obvodovým pláštěm. V suterénu jsme vybudovali část strojoven vzduchotechniky, vakuovou stanici a nové zázemí pro personál i provoz tak, aby nerušilo samotný chod kliniky. Také všechny páteřní areálové sítě procházející přes budovu jsme za provozu vyměnili. V nadzemních podlažích se nachází lůžkové prostory, prostory vyšetřoven, přípraven, prostor pro JIP a zákrokový sálek. 

Rekonstrukci včetně výstavby dvou nových podlaží nad přístavbou i okolních terénních úprav jsme provedli ve velmi krátkém termínu – za 13 měsíců. Tak, aby mohla nemocnice co nejdříve nabídnout špičkový komfort a zázemí kliniky svým pacientům. Na architektonickém pojetí stavby jsme spolupracovali s Ing. Arch. Janem Hochmanem. Stavba obdržela čestné uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 v kategorii „stavby občanské vybavenosti“.

 

Zpět na reference ↑