English

Obecní úřad Ostrožská Nová Ves (2017)

V loňském roce jsme zrekonstruovali areál obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi. Kromě výstavby nového obecního úřadu a knihovny s víceúčelovým sálem jsme opravili bývalé kino. Byla zbudována i obecní zahrada.

Novým areálem obecního úřadu se pyšní Ostrožská Nová Ves. Kromě změny uspořádání obecního úřadu a vytvoření prostoru pro místní poštu s novou rampou pro zásobování přibyla i knihovna s víceúčelovým sálem. Celá budova pošty a kinosálu byla při rekonstrukci zateplena a opatřena novým obvodovým pláštěm. Nižší část u vstupu byla oživena dřevěným obkladem. Hlavní vstup do knihovny jsme zvýraznili markýzou. Fasáda je dekorována místními tradičními barvami – modrou, žlutou a červenou.

V knihovně jsme vytvořili prostor pro dětské čtenáře, na který navazuje oddělení pro dospělé. Součástí je také sál pro přednášky, výstavy a jiné kulturní akce. Uzavření sálu lze jednoduše docílit mobilními příčkami přepažujícími prostor. Část prostoru je prosklená a nabízí výhled do vnitrobloku, kde se nachází zrekonstruovaná obecní zahrada. Tu kromě travnatých ploch lemují listnaté stromy osvětlované zemními světly. 

Zpět na reference ↑