English

Obnova ZŠ Morkovice (2011)

Hlavním cílem této rekonstrukce bylo obnovit tepelně technické vlastnosti čtyř pavilonů Základní školy v obci Morkovice. Školu navštěvuje přibližně 400 žáků z Morkovic a okolních vesnic, pracuje tam 50 zaměstnanců. S ohledem na účel budovy se proto řešilo nejen zateplení, ale i praktické užívání stavby.

Celý areál školy tvoří pět budov. Opravy jsme prováděli ve čtyřech z nich, protože hlavní budova prošla přestavbou již dříve. Obnova se týkala objektu s tělocvičnou, kde se nacházejí také první třídy a dílny, hospodářské budovy s jídelnou a komplex šaten. Významnou část rekonstrukce tvořila také úprava stavby, kde se nachází další učebny a kabinety. 
Během přestavby jsme částečně vyměnili okna včetně vnitřních i vnějších parapetů a hlavní vstupní stěnu do budovy školy. Došlo ke kompletnímu zateplení fasád i půdních prostor. Provedli jsme drobné stavební a klempířské úpravy jako nové oplechování střechy, střešních žlabů a svodů. Úprav doznalo rovněž několik schodišť včetně venkovního. 
Zejména hospodářská budova vykazovala značnou vlhkost, proto jsme části vlhké omítky otloukli a kompletně obnovili. Provedena byla nová štuková omítka na meziokenních vyzdívkách. Okna jsme opatřili bezpečnostním sklem a folií proti rozbití skla, což je praktické rozhodně nejen z důvodu možného vloupání, ale také jako prevence před rozbitím okna hbitými dětmi. Rekonstrukce celkově výrazně zlepšila tepelné vlastnosti budovy a zároveň zvýšila komfort užívání pro žáky, učitele i ostatní zaměstnance školy.

Zpět na reference ↑