English

Opatření úspor energie Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín (2011)

V areálu Střední odborné školy jsme řešili energeticky úsporná opatření třech hal pro praktickou výuku. Stavba se týkala zejména výměny oken, elektroinstalací a zateplení fasády, střechy a podlah. Dané budovy tak dnes zcela splňují všechny tepelně technické normy a moderní nízkoenergetické standardy.

Areál vsetínské školy navštěvují denně stovky studentů, kteří se prakticky připravují na práci autoopravářů a opravářů zemědělských strojů. Zateplením prošly tři samostatně stojící haly, ve kterých se nachází především autodílny a dílny zemědělských strojů, ale také šatny, kanceláře mistrů, hygienická zařízení a jídelna. Všechny opravované objekty byly v nevyhovujícím stavu a vyžadovaly značné bourací práce. V rámci zateplení došlo k vybourání všech okenních výplní, demontování střechy, stávajících podhledů a podlahové krytiny. Na fasádu jsme použili polystyrénové izolační desky, výztuhovou tkaninu ze sklotextilního materiálu a následně vnější omítku. 
Současné obvodové pláště řeší nejen tepelnou izolaci, ale jsou zároveň odolné vůči zvýšenému mechanickému namáhání a vlhkosti. Protože původní dřevěná okna nesplňovala požadavky na tepelně technické vlastnosti otvorových výplní, nahradila je nová plastová okna s ocelovou výztuhou. Místo stávající podlahy z dřevěné špalíkové dlažby ji nyní tvoří tepelná izolace s vrchní vrstvou průmyslové betonové podlahy. Výměna byla nutná zejména v prostorách autodílen, kde dochází k velkému zatížení. V místnostech, kde se původní podlahy skládaly z betonových mazanin, jsme měnili pouze jejich povrchy. 
Při obnově elektroinstalace jsme demontovali stávající podhledy včetně starých infrazářičů a nahradili všechny rozvody. Kromě toho byly upraveny vytápěcí systémy: všechny haly se nyní vyhřívají teplovodním topením s nuceným oběhem vody pomocí původních teplovodních kotlů. V areálu jsou nově k dispozici ventilátory umístěné ve stropě, které slouží k odsávání výfukových plynů, což studentům i zaměstnancům zpříjemňuje jejich působení v halách během výuky a praxe.
 

Zpět na reference ↑