English

Oprava a změna užívání haly B100 Slavičín (2014)

Hala B100 je součástí známého areálu hal Vlárské strojírny Slavičín. V minulosti sloužila především k výrobě kovových komponentů tkacích a montážních strojů. Nyní ovšem více než deset let ležela bez využití. Oprava této haly tedy znamenala malé znovuzrození zašlé historie. Nicméně bude mít nově jiný účel užívání: poslouží k výrobě plastových dveří a jako sklad výroby.

Součástí budovy jsou i dva přístavky, které slouží pro pomocné výrobní provozy a nachází se v nich kanceláře, sociální zázemí pro zaměstnance a šatny. Architektura haly je jednoduchá, odráží charakter průmyslového objektu. V rámci přestavby jsme demontovali stávající instalace. Technické řešení dále zahrnovalo revize plynovodní přípojky, ústředního vytápění, rozvodů plynu, elektroinstalací a vzduchotechniky.

Oprava budovy zahrnovala bourací práce i kompletní opravu střechy. Nová střecha kombinuje izolační systém z pěnových samozhášivých desek s izolačním pásem a je tak bezpečným řešením pro průmyslovou stavbu tohoto typu. Jednoznačný krok směrem k větší energetické úspoře znamenala i výměna stávajících oken za nová z plastových profilů s izolačním dvojsklem. Navíc jsme namontovali zateplená vrata do prostoru skladu.

Revize podlahy spočívala především v odstranění staré saduritové podlahy a provedení nové betonové. Inovaci si zasloužil také obvodový plášť a vnitřní nátěry i obklady. V rámci stavebních úprav jsme dobudovali podzemní požární nádrž z důvodu chybějící kapacity přípojky vody. Všechny použité materiály jsme volili s ohledem na technologické a provozní nároky stavby. Ta nyní vhodně slouží jak zaměstnancům, tak jako adekvátní prostor pro skladování výrobků.

Zpět na reference ↑