English

Opravy v areálu Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž (2015)

Sociální zařízení Barborka svým vybavením a službami zkvalitňuje život handicapovaných osob, slouží převážně klientům s mentálním postižením. Naším úkolem bylo v areálu sociálního zařízení opravit vadné hydroizolace koupelen a sprch.

Domov má šest ubytovacích oddělení, svou kuchyni, prádelnu, zdravotní a administrativní část. V dalších pavilonech se nachází rehabilitace a chráněné bydlení. Ve většině objektů jsme opravovali obklady a dlažby u stávajících koupelen a sprch, kde jsme udělali také novou systémovou hydroizolaci. Dbali jsme na praktičnost řešení i veškerých použitých materiálů – tak, aby při užívání nedocházelo například k uklouznutí či pádům.

Místnosti jsme nově vymalovali a zařídili vybavením včetně madel pro postižené. Některé budovy potřebovaly navíc kompletní výměnu rozvodů vody a kanalizace. Nezasahovali jsme do nosných konstrukcí budov, ani jsme neměnili vzhled objektů.

Po většinu doby trvání oprav jsme pracovali přímo za provozu sociálního zařízení, pouze v případě výměny rozvodů vody a kanalizace jsme museli provoz budov krátce přerušit. Veškeré úpravy jsme se snažili dělat tak, aby měly minimální vliv na bezprostřední okolí, zejména abychom nadměrnou prašností a hlukem nezhoršovali životní prostředí pro obyvatele domova a nejbližší okolí.

Zpět na reference ↑