English

Posluchárna v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2012)

Hlavním požadavkem při rekonstrukci posluchárny bylo vytvořit místo pro aktivity nemocnice, jako jsou vzdělávací a výukové programy. Zároveň nemocnice chtěla zvýšit komfort užívání prostoru: posluchárna byla proto zvětšená o přísálí, šatnu a vlastní sociální zařízení. Návštěvníci nově navíc nemusí procházet skrz nemocnici, ale mají k dispozici praktický oddělený vchod.

Rekonstrukcí posluchárny u Boromejek vznikl samostatně přístupný prostor, který nijak nenarušuje chod nemocnice a umožňuje jak návštěvníkům pohodlnější vstup, tak personálu nerušený výkon práce. Zatímco původně se do místnosti vcházelo z nemocničního interiéru, přestavbou vznikl oddělený vstup, který je dostupný zvenčí díky zbudované rampě a schodům. Stávající chodbu jsme rozdělili prosklenou stěnou, čímž vznikl prostor sloužící jako šatna a předsálí. Z místnosti, která dříve sloužila jako sklad, vzniklo samostatné sociální zázemí pro návštěvníky přednáškového sálu. 
Prostor posluchárny rovněž prošel obnovou. Odstraněny byly původní povrchové úpravy a zdi dostaly novou dvouvrstvou omítku s vnějším štukovým nátěrem. Místnost má zajímavé ploché klenby se sloupy a pilíři, které bylo třeba pouze opravit. Prostor osvětlují vyměněná okna, která nahradila ta původní. Jejich vzhled a charakter zůstal zachovaný, aby nenarušil architektonické ani výtvarné řešení budovy. Také masivní dřevěné dveře se skleněnými výplněmi kopírují důstojný vzhled původních oken. Díky rekonstrukci nemocniční posluchárny tak vzniklo místo, které slouží pro rozmanité výukové i přednáškové akce a zachovává krásný historický vzhled celé stavby.

Zpět na reference ↑