English

Rekonstrukce budovy Ústavu aplikované mechaniky v areálu VUT FAST (2013)

Opravy budovy v areálu stavební fakulty VUT v Brně pro objednatele – společnost Ústav aplikované mechaniky Brno – zahrnovaly celkovou rekonstrukci objektu, drobné dispoziční změny a vybudování nové nástavby. Tyto práce proběhly za nepřerušeného provozu v objektu. Zachován zůstal koncept areálu, který pracovníkům dopřál nejen nové a rozšířené prostory, ale také komfortnější užívání objektu.

Během přestavby jsme museli koordinovat práce se současně probíhající rekonstrukcí inženýrských sítí a venkovního prostoru areálu. Nejprve jsme tedy pracovali na vytvoření nástavby a úpravě fasády. Ostatní práce se konaly v interiéru budovy a nezasahovaly tak do jiných souběžných projektů. V rámci bouracích prací došlo k demontování fasády, vybourání skladby střechy, podlahové krytiny a také některých příček. Vyměnili jsme okna i vstupy v celém objektu, včetně osazení nových vrat na motorický pohon.

Budova dostala zateplení a novou keramickou větranou fasádou, díky čemuž objednatel ušetří značné náklady za energie. Kvůli nové nástavbě bylo třeba také prodloužit schodiště a vytvořit sádrokartonové podhledy. V novém patře se nachází mimo jiné i školící prostory a zasedací místnost, kam byl umístěn akustický podhled pro snížení doby dozvuku v prostoru. V nižších patrech zůstalo většinou zachováno dispoziční řešení budovy, změnily se nicméně funkce některých částí a místností k vhodnějšímu aktuálnímu užití podle potřeb Ústavu.

Vybudováním mezistropů se v  přízemí vytvořily dva archivy a rozšířené kancelářské prostory, přesunuta byla zasedací místnost. Na střeše vznikla terasa s podlahou z plastových lamel v imitaci dřeva. Vybavení budovy i celá rekonstrukce se odvíjela od celkové koncepce areálu, která zůstala zachovaná. Vysoké učení technické tak získalo pro svou moderní budovu Ústavu aplikované mechaniky vhodné a vyhovující prostory pro potřeby vyučujících i studentů.

Zpět na reference ↑