English

Rekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě Přívoze (2012)

Historická ostravská budova je národní kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně Přívoz. Během oprav bylo proto nutné v co největší míře respektovat charakter celé stavby, ať už šlo o výměnu stropů, obnovení fasády nebo novou přístavbu. Pracovníci budovy rekonstrukcí získali větší a příjemnější prostory k užívání.

Původní objekt se skládal ze dvou traktů, které jsme propojili v jeden celek stavbou nových přízemních budov. Přístavba dispozičně rozšířila dům o komunikační a hygienické prostory a architektonicky doplnila stávající objekty. Opravena byla část podkroví, kde vznikly nové kanceláře a další prostory. Původní dřevěné stropy jsme vyměnili za stropy z ocelové konstrukce bez zásahů do historické fasády. 
Na přední profilové části domu jsme obnovili štukovou výzdobu, jinak u ní nedošlo k dalším zásahům. Okna a dveře nahradily kopie původních, aby nenarušily celkový architektonický ráz budovy. Fasádu v dvorní části domu jsme zateplili, díky čemuž došlo ke zlepšení tepelně-technických vlastností objektu. Během stavby jsme zjistili zvýšenou vlhkost zdiva v suterénu, proto bylo nutné provést vhodná ošetření, aby se nenarušila pevnost zdiva. 
Rekonstrukce objektu U tiskárny zahrnovala i úpravy dvora, který jsme částečně zatravnili a osázeli kvetoucími keři i stromy, aby zpestřily a dokreslily celkový ráz prostředí. Ze zbývající plochy nádvoří vzniklo zpevněné parkoviště. Celá oprava tak zvětšila a propojila prostory objektu, kde se nachází zejména kanceláře, servisní dílny, příruční sklady, garáže i parkovací plochy pro pracovníky a návštěvníky budovy. Rekonstrukcí tak vznikl moderní a uživatelsky přívětivý prostor, splňující i požadavky na lepší energetické vlastnosti budovy.

Zpět na reference ↑