English

Rekonstrukce operačních sálů IKEM (2017)

Dvou nových sálů se v loňském roce dočkal Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) v pražské Krči. Pomocí vestavby jsme zmodernizovali operační sály 3 a 4 v prvním nadzemním podlaží křídla D. Kromě samotných sálů bylo vybudováno nové zázemí pro lékaře, přípravna pacientů a sterilní chodba.

Rekonstrukcí nedávno prošel stávající operační trakt v 1. nadzemním podlaží křídla D budovy IKEM. Modernizace přispěla ke zlepšení kvality prostředí i provozních podmínek. Přestavba byla řešena montovanými kovovými příčkami a kovovými obklady. Všechny úpravy odpovídají nejvyšším standardům, potřebám provozu a charakteru špičkového zdravotnického pracoviště. Zároveň jsou ovšem do objektu začleněny tak, aby byl zachován původní ráz celé stavby.

Nové příčky vnitřního prostoru operačních jsme vyřešili vestavbou. Sály, jejich zázemí i laboratoře jsou navrženy formou systémové kovové vestavby. Povrch dělících stěn a obkladů je navržen převážně z vyztuženého lakovaného nerezového plechu. Obkladové stěnové panely jsou z pohledové části lakované antibakteriální práškovou barvou. Ostatní navazující příčky jsou řešeny dozdívkami z keramických příčkovek nebo ze sádrokartonových příček, které umožňují maximální flexibilitu vnitřního prostoru.

Celou rekonstrukci ztěžovala skutečnost, že ve zbytku budovy probíhal náročný zdravotnický provoz. Z tohoto důvodu musel být celý projekt naplánován tak, aby byl běžný chod zasažen co nejméně a na co nejkratší dobu.

 

 

Zpět na reference ↑