English

Rekonstrukce pavilonu D a víceúčelového sálu Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského (2012)

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského se nejen v Praze již mnoho let zabývá péčí o nevyléčitelné pacienty. Maximálně se snaží o zajištění důstojného života pro každého z nich. K tomu ale potřebuje odpovídající prostory s kvalitním zázemím.

Proto se rozhodla ke generální rekonstrukci 3. nadzemního patra pavilonu D, který slouží jako lůžkové oddělení paliativní péče o těžce postižené pacienty. Bylo třeba, aby odpovídal aktuálním zdravotnickým trendům a plně vyhovoval sestrám i pacientům, aby byl zkrátka pohodlný a příjemný k užívání. 

Pokoje proto nově disponují nezbytným dorozumívacím zařízením sestra-pacient, rozvodem kyslíku a lůžkovými rampami. Náročnou, ale precizní modernizací, tak Kongregace získala kvalitní pracoviště odpovídající evropským standardům.

Nově jsme přestavěli jídelnu pro zaměstnance, která tak získala svůj původní historický ráz a zvýšila komfort při stolování. V další fázi jsme také kompletně opravili střechu budovy D a provedli rekonstrukci s důrazem na celkovou modernizaci víceúčelového sálu v hlavní budově. Přestože jsme všechny úpravy prováděli bez přerušení provozu nemocnice, skrze vzájemnou spolupráci jsme ji zvládli bez obtíží. 

Díky rekonstrukci, plně zohledňující požadavky tohoto zdravotnického zařízení, se Kongregace Milosrdných sester nyní může s potřebným zázemím a veškerým servisem plně věnovat svému nejdůležitějšímu úkolu – péči o nevyléčitelné pacienty.

 

Zpět na reference ↑