English

Šestajovice – přístavba distribučního centra (2016)

Distribuční centrum v Šestajovicích se rozrostlo o novou budovu. Díky stavebně technickému řešení je kapacita skladovací plochy vyšší o 75 % a počítá se také s větším počtem pracovníků. Projekt se nám podařilo zrealizovat za plného provozu, aniž by bylo nutné stavbu rozfázovat na etapy.

Propojením výrobních prostor s novou administrativní částí budovy vzniklo vzdušné a prostorné pracovní prostředí, což bylo cílem této fáze stavebních prací.  Důraz jsme kladli na kvalitní mikroklima, které zajišťují výkonné klimatizační jednotky. Po dokončení novostavby došlo i na rekonstrukci stávající administrativní budovy, kde bylo potřeba vylepšit prostory určené pro stravování a hygienu.

Odvodnění manipulačních ploch a parkoviště jsme řešili s pomocí nově navržené dešťové kanalizace. Aby nedošlo ke kontaminaci, zahrnuli jsme do odtokového systému také odlučovače ropných látek, které tyto kapaliny zachytí.

Ačkoli fyzická náročnost práce ve skladu neumožňuje zaměstnávání osob se sníženou schopností pohybu a orientace, počítá se s nimi jako s možnými zákazníky či návštěvami zaměstnanců. Nové prostory jsou proto kompletně bezbariérové. Přístup do vyšších podlaží zajišťuje výtah a na parkovišti mají hendikepovaní vyhrazena dvě parkovací místa.

Spojením praktičnosti skladovacích prostor a svěžího moderního designu jídelny se nám podařilo vytvořit pro zaměstnance distribučního centra bezpečné a příjemné pracovní prostředí.

Zpět na reference ↑