English

Ústřední vojenská nemocnice Praha – pavilon Vojenského ústavu soudního lékařství a patologie (2015)

Pavilon pro Ústřední vojenskou nemocnici v Praze jsme navrhli tak, aby navazoval na starší budovu E. Nová čtyřpodlažní stavba je nižší než sousední objekt a tvoří tím přechodový prvek mezi nemocnicí a zástavbou Radimovy ulice.

Pavilon slouží dvěma odděleným pracovištím, patologii a Vojenskému ústavu soudního lékařství. V objektu jsou přednáškové místnosti, pitevny a laboratoře, chladírny zemřelých, policejní identifikace, knihovny a pokoje lékařů. Technické zázemí jsme umístili do podzemního patra, které je propojené se zbytkem nemocnice. Účelům jednotlivých prostor odpovídá jejich technické vybavení, vzduchotechniku jsme řešili v každém typu místnosti zvlášť. Pohyb osob na úrovni celého pavilonu je bezbariérový, stejně jako vstup do budovy.

Železobetonový monolitický skelet objektu má vyzdívaný světlý obvodový plášť s tepelnou izolací, výplňové a doplňkové konstrukce jsou šedé. Jednoduchost vnější části budovy kontrastuje s interiérem, kde figuruje několik odstínů jedné barvy. Celá stavba se dvěma výtahy je bezbariérová a pro osoby s omezenou schopností pohybu tak nabízí odpovídající, dostupné zázemí včetně vyhrazeného parkovacího místa.

Kvůli množství inženýrských sítí a jejich ochranných pásem jsme v okolí stavby nemohli vysázet stromy. Zvolili jsme proto stálezelené keře jako skalníky vrbolisté, pokryvné růže či žluté tavolníky japonské, a vyšší keře jako vilín prostřední kvetoucí od ledna do března. Na zbytku plochy jsme vysázeli trávník. Pavilon se tímto začlenil nejen do zástavby a mezi ostatní nemocniční budovy, ale také do okolní přírody.

Zpět na reference ↑