English

Video reference

Některé z našich vydařených realizací jsme zachytili i na video, takže si je můžete prohlédnout v ještě působivějším pohyblivém formátu. Nahlédněte na výsledky naší práce z různých úhlů, zvenčí i zevnitř a s doprovodem praktického komentáře.

Množství zajímavých záběrů najdete také v našich foto referencích. A pokud vás zajímají stavby, jejichž realizaci považujeme za maximálně prestižní, můžete zamířit rovnou do přehledného seznamu významných staveb.

Budeme rádi, když vás naše portfolio zaujme a ozvete se. Najdeme pro vaši stavbu to nejlepší řešení, které bude plně respektovat vaše představy a požadavky.


Základní škola Ďáblice

Dokončili jsme druhou etapu stavebních prací na Základní škole Praha-Ďáblice. Dobudovali jsme moderní část školy a propojili ji s původními historickými budovami, sjednotili jsme celkový dojem ze školního areálu a navýšili jsme kapacity pro další učebny. Školu dosud tvořila historická budova, ve které byly učebny pro žáky druhého stupně, a přístavba z 90. let 20. století, která sloužila žákům prvního stupně. 

Dostavba má celkem čtyři patra. V přízemí jsme vytvořili novou vstupní halu, která tvoří středobod celého areálu. Atriem jsme také vpustili do budovy více světla. Ze vstupní haly pak vybíhají chodby do jednotlivých částí školy. Učebny ve 3. patře jsme propojili lávkou z ocelového příhradového stěnového nosníku uloženého na stěně dostavby a na opačné straně podepřeného sloupkem osazeným na stávajícím železobetonovém zastropení dvora. Díky rovné střeše bylo možné na nově dostavěné budově vytvořit obytný prostor, který by měl v budoucnu sloužit jako letní učebna.

 

 

 

 

 

Obecní úřad Ostrožská Nová Ves 

V roce 2017 jsme zrekonstruovali areál obecního úřadu v Ostrožské Nové Vsi. Kromě výstavby nového obecního úřadu a knihovny s víceúčelovým sálem jsme opravili bývalé kino. Také byla zbudována i obecní zahrada. Kromě změny uspořádání obecního úřadu a vytvoření prostoru pro místní poštu s novou rampou pro zásobování přibyla i knihovna s víceúčelovým sálem. Celá budova pošty a kinosálu byla při rekonstrukci zateplena a opatřena novým obvodovým pláštěm. Nižší část u vstupu byla oživena dřevěným obkladem. Hlavní vstup do knihovny jsme zvýraznili markýzou. Fasáda je dekorována místními tradičními barvami – modrou, žlutou a červenou.

 

 

 

 

 

Univerzitní centrum ve Zlíně (2008)

Eva Jiřičná je světově uznávaná česká architektka, a proto nám bylo velkou ctí podílet se na realizaci jejího projektu Univerzitního centra ve Zlíně. Zajímavostí je, že inspirací pro návrh budovy byly její dětské šaty s motivy motýlů.

Univerzitní centrum ovšem nevyniká jen originálním designem, ale také moderním vybavením – ve dvou budovách najdete rozsáhlé zázemí pro rektorátní pracoviště, přednáškový sál pro 160 posluchačů i knihovnu odpovídající nejnovějším standardům.

O tom, že Eva Jiřičná navrhla svému rodnému městu důstojný a funkční univerzitní areál a nám se jej podařilo úspěšně zhmotnit, se přesvědčíte ve videu:

 

 

 

 

Rekonstrukce sídla společnosti VW WACHAL a.s. v Kroměříži

Mít kanceláře v historické budově znamená pracovat v krásném prostředí, ale také nutnost investic do údržby a rekonstrukcí. Proto jsme k výročí 25 let existence firmy VW Wachal zrenovovali interiér kanceláří, opravili fasádu, vyměnili okna a nainstalovali novou klimatizaci. O tom, že pro nás rozhodně neplatí rčení „kovářova kobyla chodí bosa“, se přesvědčíte ve videu:

 

 

 

Archeopark Mikulčice - část Předhradí

Při konstrukci Archeoparku Mikulčice jsme museli začít zbouráním dosluhujícího návštěvnického centra, aby uvolnilo místo nové budově. Ta oproti své předchůdkyni zaujímá vetší prostor a má i druhé podlaží. Prosklené plochy stěn umožňují výhled do okolí i dostatek přirozeného světla v interiéru, rezavý plech na povrchu pak dodává jinak zcela moderní budově patinu a nádech historičnosti. Budovu jsme navíc rozšířili i o rozhlednu s ocelovou konstrukcí, která návštěvníkům umožňuje shlédnout na krásné okolí Archeoparku.

 

Krom funkčního i efektního designového řešení budovy, které je z videa na první pohled patrné, jsme provedli i řadu méně viditelných úprav. Jde například o kompletně nové kanalizační jímky, přípojky splaškové kanalizace a vodovodů nebo dešťovou kanalizaci. Díky tomu všemu Archeopark Mikulčice disponuje kompletním zázemím pro pořádání přednášek, konferencí i stálých expozic.


 

 

 

Dělostřelecký sklad Korunní pevnůstka

150 let starý dělostřelecký sklad dostal díky našemu přičinění nový život, a z původního vojenského objektu se tak stalo místo sloužící ke vzdělávání věřejnosti a popularizaci vědy. Při rekonstrukci jsme dbali o zachování unikátního historického rázu budovy, ale zároveň o její rozšíření o prvky dnes již považované za standard. Proto jsme například při opravě zašlé střechy postupovali podle historických dokumentů a fotografií, aby byla zachována pokud možno maximální věrnost původní podobě budovy.

 

To platilo i při opravách vnitřní konstrukce budovy: sloupů, trámů a vnitřních krovů. Přesto byly nezbytné i rozsáhlejší zásahy. Dřevěné rampy propojující všechna čtyři podlaží budovy jsme nahradili schodištěm a výtahem, dále jsme budovu opatřili hromosvodem, zateplením a novými okny, aby splňovala současné nároky na bezpečnost i komfort. Samozřejmostí je pak vytvoření zázemí pro pořádání přednášek, konferencí nebo kulturních akcí včetně sociálních zařízení s dostačující kapacitou. Celkové vnitřní uspořádání budovy jsme se snažili uzpůsobit snadné orientaci návštěvníků, aniž by přitom utrpěla historická hodnota budovy.

 

 

 

Seniorpark Valašské Meziříčí

Výstavba probíhala ve dvou etapách. V rámci té první vznikla funkční třípodlažní budova s dvoulůžkovými pokoji pro celkem 42 osob. Každý pokoj má svoji koupelnu, sociální zařízení a balkon. Na chodbách se nachází nezbytné sklady čistého i špinavého prádla, umývárny a jídelny. Kuchyni jsme umístili do prvního podzemního podlaží, odkud se jídla do vyšších pater rozváží pomocí výtahu. Po ukončení druhé etapy se Seniorpark stal domovem pro 67 klientů se sníženou soběstačností, kteří zde mají komfortní a příjemné zázemí.

 


 

Národní centrum zahradní kultury – Květná zahrada v Kroměříži

I když jsme museli začít s opravami od samých základů, tento skvost vyžadoval během rekonstrukce zvláště citlivý přístup. Květná zahrada je totiž zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Během všech prací jsme vycházeli z historických fotografií, dochovalých plánů a rytin z konce 17. století, které nám pomohly zachovat celkový ráz zahrady.

Nejprve přišel na řadu zavlažovací systém, pak následoval již nevyhovující skleník. Nahradili jsme ho automatizovanou produkční verzí, takže rostlinám určeným pro sezónní výzdobu Arcibiskupského zámku i města se tu nyní bude dařit lépe. Na základě archeologických průzkumů jsme se také pustili do renovace vodních ploch. V Holandské zahradě vznikla úplně nová kašna, změn se dočkaly také Pstruží rybníky a bazén kolem Ptáčnice.

Nevynechali jsme ani habrové živé stěny, které se dostaly opět do formy díky razantnímu prořezání, kácení i výsadbě mladých stromků. V Holandské zahradě jsme zkombinovali vysazené záhony s cibulovinami, trvalkami, habrovými stěnami, citrusy s travnatými a zpevněnými mlátovými plochami. Milovníky zvířat a děti pak potěší obnovený Králičí kopeček.

Přijměte naše pozvání na virtuální procházku v této krásné zahradě nebo se vydejte do Kroměříže, kde si ji můžete prohlédnout na vlastní oči.

 


 

Pražská konzervatoř

Ve dvorním traktu pražské konzervatoře vznikl koncertní sál. Jak jinak by se budoucí pěvecké hvězdy naučily překonávat trému, než vystupováním před opravdovým publikem?! V hledišti se může pohodlně usadit až 333 diváků, kterým se bude nejen dobře poslouchat, ale i dýchat. Ke každému z polstrovaných sedadel je totiž zajištěn přívod čerstvého vzduchu.

Od začátku jsme museli myslet nejen na estetickou stránku prostor, ale především na akustiku. Dodali jsme potřebné scénické osvětlení, ozvučení, videoprojekci a jevištní technologie. A protože akustika je v sále opravdu výborná, může se proměnit i v nahrávací studio pro větší symfonická tělesa.

Architektonické ztvárnění se rovněž povedlo – důkazem jsou dvě ocenění. Nejprve sál zabodoval v kategorii Architektura a stavební projekt v soutěži STAVEBNÍ CAD PROJEKT v roce 2010, poté získal ještě CENU INŽENÝRSKÉ KOMORY 2011 v VIII. ročníku soutěže ČKAIT a Zvláštní cenu v soutěži Stavba roku 2011 Zlínského kraje v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Doufáme, že studenti pražské konzervatoře budou ve sbírání ocenění neméně úspěšní.

 


 

K řemeslu se stavíme poctivě – už 25 let

Je tomu už 25 let, kdy se Ing. Viliam Wachal rozhodl, že začne podnikat ve stavebnictví. Firma dostala do vínku jeho šikovné ruce, spoustu nápadů a tři spolehlivé zedníky. Dnes nabízíme komplexní služby pozemního stavitelství a máme kromě desítek zaměstnanců také stavební dvůr, sklady kvalitních materiálů, moderní stroje a stálý tým odborníků, kteří dokáží najít nejlepší řešení pro každý projekt.

Se stavbami, od nás se můžete setkat nejen v celé ČR, ale také za jejími hranicemi. Realizovali jsme zakázky například ve Spojených státech amerických, v Tunisu, Finsku, Rumunsku nebo Itálii. Poradit si umíme s moderními budovami, stejně tak jsme schopni šetrně vrátit starý lesk i historickým památkám. Některé naše projekty se dokonce mohou pyšnit oceněním Stavba roku.

Po celé čtvrtstoletí jsou pro nás požadavky a spokojenost našich zákazníků největší prioritou. Doufáme, že poctivé české stavební řemeslo bude slavit úspěchy i nadále.

 


 

Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.

Projektovaná stavba nového lázeňského komplexu je umístěna na východním okraji města Lázně Bělohrad ve směru Brtev a rybník Pardoubek. Území bylo původně částečně zastavěné dvoupatrovým objektem penzionu Pardoubek. Zbývající část pozemku je převážně zatravněná se stávajícími plochami parkoviště, zpevněné plochy a chodníky, s několika vzrostlými stromy na hrázi již zmiňovaného rybníku.

Budova nejenom provozně, ale také pohledově a urbanisticky uzavřela důležitý průhled ze stávajícího lázeňského areálu. Prozatímní roli uzávěru a ukončení průhledu nedostatečně plnila budova dnes již odstraněného penzionu Pardoubek. Volný prostor mezi novým domem a stávajícím lázeňským areálem byl vyplněn jednak parkovištěm, které bylo intenzivně řešeno sadovnicky a také volným novým přírodním parkem, Anenské slatinné lázně, a. s. - Lázně Bělohrad Lázeňský resort STROM ŽIVOTA

 


 

Šestajovice – přístavba distribučního centra

Projekt přístavby Distribučního centra v Šestajovicích se nám podařilo zrealizovat za plného provozu. Díky nové hale se navýšila skladovací kapacita o celých 75 %. Vyšší budou i počty zaměstnanců, a tak přibyla i nová administrační část s prostory určenými pro stravování a sociální zařízení. Stávající administrativní budovu jsme zrekonstruovali.

Protože v areálu se nachází manipulační plochy a parkoviště, zahrnuli jsme do odtokového systému odlučovače ropných látek, abychom zamezili případné kontaminaci. Nová dešťová kanalizace je tedy navržena tomuto provozu doslova na míru.

Přístup do přistavěné haly je kompletně bezbariérový. Do vyšších podlaží se hendikepovaní zákazníci či návštěvy zaměstnanců dostanou výtahem a na parkovišti jsou pro ně vyhrazena dvě parkovací místa.

 


 

Památník Hrabyně

Hrabyňský památník vznikl v roce 1980 jako Památník ostravské operace. Po roce 1989 v souvislosti se změnou režimu prodělal památník proměnu v Památník národní svobody, který připomíná kromě obětí domácího i zahraničního odboje 2. světové války ze severní Moravy a Slezska a také vojáků padlých při osvobozování tohoto území, i další stěžejní okamžiky zápasu českého národa za svobodu v průběhu 20. století.

Cílem projektu byla rekonstrukce vlastní budovy Památníku, ve kterém je v současné době umístěna expozice, pocházející z roku 1992. Stavebně technický stav budovy Památníku a především jeho technických rozvodů vyžadoval neodkladně rozsáhlou rekonstrukci. Bylo nám ctí podílet se na rozsáhlé rekonstrukci budovy Památníku národní svobody v Hrabyni. Její stavebně technický stav vyžadoval neodkladný zásah. Nyní je již tato unikátní stavba v pořádku a může dál připomínat stěžejní mezníky historie naší země ve 20. století.

 


 

KCK CYKLOSPORT - MODE s.r.o.

Dokončili jsme stavební práce na areálu KCK CYKLOSPORT - MODE s.r.o.

Postarali jsme se zde o vybudování nové administrativní budovy a skladové haly. Administrativní je čtyřpodlažním objektem, bezprostředně navazující na budovu skladu, která je navržena jako železobetonový skelet. U vjezdu do areálu je situováno parkoviště pro zaměstnance a zákazníky s přímou vazbou na administrativní budovu. Za skladem se nachází parkoviště pro kamiony. Okolo objektu je také objízdná komunikace.

Další součástí projektu jsou patřiční inženýrské sítě a připojení. Zajímavostí výstavby jsou solární systémy umístěné na střeše, které se starají o ohřev vody.

 


 

Výzkumná základna Archeologického ústavu Mikulčice

Nové archeologické středisko je jedinečné nejen svým zaměřením, ale také neobvyklou architekturou, která se snaží co nejvíce respektovat okolní krajinu. Zároveň zahrnuje všechny funkce potřebné pro archeologické pracoviště. Umožňuje setkávání, badatelskou činnost i pracovní soustředění v bezprostředním kontaktu s předmětem výzkumu.

Základnu jsme postavili na místě, kde stával starý ovčín v havarijním stavu a byl proto zbourán. Na jeho místě vzniklo centrum se zcela osobitým a specifickým charakterem. Tři hřebeny střech vyčnívají z krajiny, nijak však nenarušují autenticitu území, které je součástí památkové zóny. Pro stavbu jsme použili tradiční přírodní materiály, které spolu s jednoduchým tvarováním tvoří čisté linie.

 


 

Surf Aréna V pražských Letňanech

Nápad se surfováním v uzavřeném areálu se objevil už před deseti lety v USA. Od té doby získal na popularitě a rozšířil se do dalších zemí světa. Jsme opravdu rádi, že jsme mohli být u zrodu tohoto fantastického projektu, protože už teď je jasné, že vášnivých nadšenců, kteří si budou chtít tento sport vyzkoušet, je bezpochyby celá řada.

V rámci projektu bylo potřeba zajistit ochranu stavby před nežádoucím působení vody. I když patří hydroizolace spodní stavby v praxi mezi ty z náročnějších úkolů stavebních technik a vyžaduje odpovídající pozornost, zhostili jsme se tohoto zadání zodpovědně a navrhli konstrukci s nejvyšší spolehlivostí. Stejně tak jsme přistupovali k realizaci jednoplášťové ploché střechy se zajištěním všech požadovaných funkcí, tedy odvodněním, tepelnou izolací, odhlučněním, ochranou proti požáru, mechanickou odolností a stabilitou, pomocí jednoho střešního pláště. Co se týče mechanismu umělých vln, technicky jde o oběh vodního proudu po vytvarovaném měkkém povrchu. Celou budovu se podařilo dokončit za půl roku a sloužit bude především veřejnosti, nadšeným zájemcům i milovníkům netradičního sportu, na které tu čeká zcela nový druh zábavy v podobě indoor surfingu a bodybordingu.

 


 

Rekonstrukce IKEM

V rámci rekonstrukce pražského IKEMu jsme zrekonstruovali tehdejší operační sál a vybudovali jeden nový. Vybudovali jsme také laboratoře zaměřené na léčbu komplikací diabetu. To vše včetně rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, zázemí pro zaměstnance i pacienty před zákrokem i po něm. Rekonstrukce se dočkaly i přípravny, odpočinkové místnosti i veškeré technické zázemí. Pacientům slouží moderní a mnohem lépe kontrolovatelný dospávací pokoj. Operační sály se dočkaly i nového vybavení - nového mobilního rentgenu, aspirátoru a především pak nových operačních stolů, které jsou mnohem lépe polohovatelné a disponují výměnnou deskou, což pacientům zabezpečí ještě větší komfort při překladu na lůžko.