English

Výukový areál Univerzity Pardubice (2015)

Kampus Univerzity Pardubice, umístěný v městské části Polabiny, je připraven na nápor nových studentů. Kromě dalších učeben jsme pro ně připravili také již dlouho potřebné rozšíření parkoviště.

Nejrozsáhlejší stavební práce proběhly v přízemní budově Dopravní fakulty, jejíž těžké laboratoře ustoupily nutnosti navýšit učební kapacitu. Ve stávajících prostorách vzniklo hned 8 nových učeben a 6 poslucháren vybavených elektricky ovládanými zatemňovacími roletami, takže příjemně v nich bude i během letních měsíců. Čekání na přednášky si studenti mohou ukrátit v moderních odpočinkových zónách před učebnami či v atriu, jež se zazelenalo díky výsadbě několika vzrostlých stromů. Nejen na okrasu, ale i pro posezení či společné debatování zde byla umístěna lavička Václava Havla.

Bylo vybudováno druhé podlaží, které je vyhrazeno zaměstnancům oddělení IT. Vzniklo zde 5 kanceláří, kuchyňka a hygienické zázemí. Touto přístavbou se zároveň dorovnal výškový rozdíl sousedního traktu Dopravní fakulty.

Aby přecházení mezi nově zrekonstruovanou budovou a hojně využívanou budovou EA bylo komfortnější i za nepřízně počasí, přibyl krytý prosklený most, který obě stavby propojil. Jeho vybudování předcházely bourací práce a demontáž zastřešení nad vstupem do EA. Lehkou ocelovou konstrukci mostu jsme od obou budov oddělili jak dilatačně, tak i požárně.

Protože v poslední době roste u studentů obliba dojíždět na přednášky vlastním autem, navýšení počtu parkovacích míst bylo dalším žádaným vylepšením kampusu. Nyní může v areálu pardubické univerzity zaparkovat o 93 vozů více, včetně 5, která převáží osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Další generace vysokoškoláků se může těšit na praktické a zároveň pěkné studijní prostředí, nás těší, že jsme se na tom mohli podílet.

Zpět na reference ↑