English

ZŠ Zeleneč a tělocvična (2014)

Kapacitně nedostačující areál Základní školy Zeleneč jsme rozšířili o novou budovu pro žáky 2. stupně, ve které se nachází devět učeben a nová tělocvična. Stavbu jsme tunelem napojili na stávající budovu, aby se žáci mohli pohybovat po celém areálu školy suchou nohou. Nechybí ani zeleň a parkování pro zaměstnance.

Nová školní budova je třípodlažní a nachází se v ní učebny orientované k jihu a jihozápadu do školní zahrady. Na budovu navazuje částečně zapuštěná tělocvična se šatnami a umývárnami včetně dvou sprch. Mimoto obsahuje i potřebné výztužné pilíře na stěnách a akustické podhledy, které jsme kvůli odhlučení namontovali také v učebnách.

Stavba má plochou střechu, díky čemuž nijak nepřevyšuje střechy sousedních bytových domů a výborně zapadá do okolí. Kromě samotné budovy jsme řešili kanalizaci, přípojky vodovodu, plynu, elektřiny a veřejného osvětlení. Nezbytné bylo napojení na příjezdovou cestu a tvorba okolní zeleně v areálu školy, která je příjemnou klidovou oázou pro žáky. Nechybělo ani natažení elektronické komunikace kvůli školnímu zvonku.

Nová škola je kompletně zateplená, má okna s trojitým zasklením v učebnách a vytápění pomocí úsporných kondenzačních kotlů s nízkými emisemi. Kromě ekologie jsme mysleli na praktickou stránku stavby: například povrchovou úpravu podlahy tvoří trojnásobný nekluzný lak, který je odolný proti vodě i nárazům. Snížilo se tak možné riziko žákovských přestávkových úrazů.

Celkem nová školní budova pojme 216 žáků a 12 učitelů. Je tedy plně nachystaná sloužit svému účelu – moderní výuce.

Zpět na reference ↑