English

Přechod na BIM: Pro a proti

O BIM neboli Informačním Modelu Budovy jsme se na našem blogu již zmínili. Jen pro připomenutí, jedná se o velmi efektivní technologii, která je schopná koncipovat, plánovat a navrhovat konstrukce staveb jakékoliv velikosti a komplexnosti v rámci jedné platformy. Není tak pochyb, že s sebou do stavebního průmyslu přináší celou řadu zjednodušení a výhod. Na druhou stranu se však jedná o technologii stále velmi mladou, která v sobě skrývá určitě nedostatky.

Přechod na BIM: Pro a proti

O BIM neboli Informačním Modelu Budovy jsme se na našem blogu již zmínili. Jen pro připomenutí, jedná se o velmi efektivní technologii, která je schopná koncipovat, plánovat a navrhovat konstrukce staveb jakékoliv velikosti a komplexnosti v rámci jedné platformy. Není tak pochyb, že s sebou do stavebního průmyslu přináší celou řadu zjednodušení a výhod. Na druhou stranu se však jedná o technologii stále velmi mladou, která v sobě skrývá určitě nedostatky.

Pojďme se tedy podívat na to, proč je BIM tak výhodný, ale i na to, proč je s jeho adaptací lepší ještě vyčkat.

Jaké jsou výhody BIM?
Snadnější plánování a projektování: Pomocí technologie BIM lze vizualizovat finální podobu stavby se všemi jejími komponenty a systémy ještě dříve, než na staveništi odstartují první stavební procesy. Tyto informace tak umožňují lepší plánování a design stavby, které jdou ruku v ruce s požadavky na prostory a zdroje.

Méně oprav a přepracování: Technologie BIM dokáže včas odhalit problémové oblasti stavby a předejít tak jejich následkům dříve, než se dojde k její realizaci. To výrazně snižuje náklady na opravy a revize.

Úspory materiálu: BIM je vybaven systémem schopným monitorovat zdroje, které jsou nezbytné k realizace projektu. Systém poskytuje detailní přehled potřebného materiálu před samotným zahájením výstavby.

Podpora při přípravě komponentů: Informační Model Budovy umožňuje stavebním firmám a jejím partnerům realizovat montáž komponentů mimo místo výstavby, to zkracuje její celkovou dobu trvání a také šetří náklady.

Proč s přechodem na BIM ještě počkat?
Nekompatibilita s partnery: Technologie BIM není v současné době mezi stavebními odborníky dostatečně rozšířená. Je tedy více než pravděpodobné, že partneři či dodavatelé stavební firmy tuto technologii nevyužívají a proto nejsou schopni její model zpracovat.

Absence univerzálních standardů: I přesto, že stavební firmy a jejich partneři BIM používají, mohou při spolupráci narazit na komplikace způsobené rozdílnými verzemi softwaru a velkým počtem standardů.

Právní rámec: Jelikož je tento typ technologie stále na svém počátku, právní důsledky vycházející z jejího používání nebyly doposud pevně ukotveny.

Náklady na software: BIM software vyžaduje značnou investici do nové technologie. Ta se stává výhodnou pouze v případě, že stavební firma využívá její maximální kapacity.

Nedostatek odborníků: Relativní novost technologie BIM s sebou nese také nedostatek odborníků, kteří se touto oblastí zabývají. Investice do softwaru se tak může navýšit o nezbytné školení a vzdělávání.

BlogPublikováno 28.3.2016

Fotogalerie

Přechod na BIM: Pro a protiPřechod na BIM: Pro a protiPřechod na BIM: Pro a proti

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceZateplení kolejí Českého vysokého učení technického na Strahově

Zateplení kolejí Českého vysokého učení technického na Strahově

Dva bloky strahovských kolejí jsou připraveny na topnou sezonu i parné léto. Bydlení určené studentům ČVUT má novou zateplenou fasádu a proběhla také výměna oken. Při rekonstrukci jsme, dle požadavků Národního památkového ústavu, zachovali industriální vzhled obou…