English

Depozitář Českého muzea hudby – Litoměřice

Nového depozitáře se dočkalo České muzeum hudby. Přestavbou kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích jsme vytvořili prostor, který nabízí kromě depozitáře se studovnou i malý sál pro kulturní akce.

Depozitář Českého muzea hudby – Litoměřice

Areál bývalých dělostřeleckých kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích z roku 1914 se letos změnil na výzkumně-kulturní prostor sloužící badatelům i pro společenské akce. Budova byla zrekonstruována, došlo k vybourání některých nosných stěn a příček a novému uspořádání vnitřních prostor. Upraven byl také vstup do budovy a byla přistavěna výtahová šachta.

V novém depozitáři hudebních nástrojů a literatury se nachází studovna s 12 badatelskými místy a sál pro kulturní akce a kapacitou 47 návštěvníků. Čtyřpodlažní budova je nově vybavena nákladním výtahem pro zlepšení obslužnosti jednotlivých pater.

Většina interiéru prošla kompletní proměnou. V patrech jsme posílili únosnost stávajících dřevěných trámových podlah. Původní masivní žulové schodiště, které budovou procházelo, bylo ovšem zachováno. Venkovní vstupní schodiště bylo upraveno tak, aby na původní navazovalo. Schodiště jsme překryli novou markýzou.

Jelikož se jedná o depozitář, ze strany investora byly přísné podmínky na zajištění vhodného klimatizačního zařízení. Požadovaná vnitřní teplota v rozmezí 15 až 21°C je udržována kromě ústředního vytápění i elektrickými topidly ve všech depozitářích. Vnitřní relativní vlhkost v rozmezí 40 až 60 % je zajištěna pomocí klimatizačního zařízení, které pracuje s oběhovým vzduchem a minimem vzduchu venkovního.

Realizace dokončena v roce 2017
Rekonstrukce, dostavby

Fotogalerie

Depozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – LitoměřiceDepozitář Českého muzea hudby – Litoměřice

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda

Rekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda

Domov důchodců jako místo pro klidné stáří potřeboval rozsáhlé opravy, které vyžadovaly značné stavební úpravy i změny dispozic. Stavba byla provedena za plného provozu, což sice ztěžovalo koordinaci prací a znamenalo pro všechny určitá omezení, nakonec ale vzniklo…