English

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Nový depozitář pro své sbírky s naší pomocí získalo Východočeské muzeum v Pardubicích. V areálu, kde už nyní několik depozitářů stojí, jsme zbourali budovu bývalé jídelny a na jejím místě postavili zcela novou budovu splňující požadavky moderního depozitáře.

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Nový dvoupodlažní depozitář stojící v areálu bývalých studentských kolejí respektuje pavilonový charakter a začleňuje se tak zcela přirozeně do stávajícího souboru budov. Sloužit bude muzeu jak pro ukládaní sbírek, tak pro příjem jednotlivých nálezů, jejich dekontaminaci, ošetření a přípravu na uložení. Ačkoliv zde mohou naráz pracovat až čtyři zaměstnanci muzea, depozitář nebude sloužit jako trvalé pracoviště.

Celkovým záměrem bylo vytvořit dojem nedobytné tvrzi. Toho se podařilo dosáhnout jak pomocí obložení předzvětralým ocelovým obkladem (cortenem), tak absencí jakýchkoliv oken a otvorů ze tří stran budovy. Ve spojovací chodbě jsme naopak vybouráním stěn a oken dosáhli dojmu subtilní parkové kolonády.

Spolu s výstavbou nové budovy jsme také opravili stávající komunikace v areálu a dostavěli vhodnou příjezdovou cestu k depozitáři.

Realizace dokončena v roce 2019
Video referenceNovostavbyAdministrativní budovy

Video

Fotogalerie

Depozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v PardubicíchDepozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceVýzkumná základna Archeologického ústavu Mikulčice

Výzkumná základna Archeologického ústavu Mikulčice

Nové archeologické středisko je jedinečné nejen svým zaměřením, ale také neobvyklou architekturou, která se snaží co nejvíce respektovat okolní krajinu. Zároveň zahrnuje všechny funkce potřebné pro archeologické pracoviště. Umožňuje setkávání, badatelskou činnost i…