English

Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.

Projektovaná stavba nového lázeňského komplexu je umístěna na východním okraji města Lázně Bělohrad ve směru Brtev a rybník Pardoubek. Území bylo původně částečně zastavěné dvoupatrovým objektem penzionu Pardoubek. Zbývající část pozemku je převážně zatravněná se stávajícími plochami parkoviště, zpevněné plochy a chodníky, s několika vzrostlými stromy na hrázi již zmiňovaného rybníku.

Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.

Budova nejenom provozně, ale také pohledově a urbanisticky uzavřela důležitý průhled ze stávajícího lázeňského areálu. Prozatímní roli uzávěru a ukončení průhledu nedostatečně plnila budova dnes již odstraněného penzionu Pardoubek.

Volný prostor mezi novým domem a stávajícím lázeňským areálem byl vyplněn jednak parkovištěm, které bylo intenzivně řešeno sadovnicky a také volným novým přírodním parkem, Anenské slatinné lázně, a. s. – Lázně Bělohrad Lázeňský resort STROM ŽIVOTA přiléhajícím až k budově. Zde vznikl parkový izolační prostor mezi novou budovou a silnicí s parkovištěm, plynule navazující na ostatní parky v areálu.

Nový lázeňský dům svým architektonickým řešením na první pohled evokuje obytný, hotelový, až rekreační charakter moderní lázeňské budovy. Obytný charakter je vyjádřen lodžiovým průčelím lůžkového křídla, které je koncipováno jako výrazně horizontální hranol s půdorysně mírně zalomenou půdorysnou stopou. Léčebné funkce budovy jsou soustředěny v přízemí a prvním nadzemním podlaží. Zčásti vytvářejí podstavu pod lůžkovými patry, zčásti jsou dle účelu soustředěny do tří menších dvoupodlažních pavilónových křídel, které jsou s hlavní, dominantní hmotou lázeňského domu propojeny přes dvojpodlažní vnitřní kolonádu.

Stravovací a společenské funkce jsou soustředěny do vstupních prostor, lobby baru, jídelny a víceúčelové společenské části nejzápadněji situovaného křídla. Vnitřní kolonáda pak všechny tyto prostory různého provozního charakteru provazuje jako architektonická páteř celé budovy s funkcí společenskou, komunikační, čekárenskou i relaxační. Lůžkový trakt, jehož celkem pětipatrová hmota propůjčuje domu jistou dávku klasické, tradiční lázeňské monumentality, je vybaven architektonickými prvky zjemňujícími měřítko budovy. Jsou to lodžie a dělicí paravány mezi nimi na obytném jihozápadním průčelí, stupňovitě vysunuté konzolové prvky prostor apartmentů ve štítech, čtvrtkruhová dřevem obložená hlavní římsa ploché střechy a členění fasádního prosklení vstupní haly a jídelny.

Lázeňský pavilon poskytující komplexní lázeňské, ubytovací a stravovací služby je řešen jako kombinace hlavní pětipodlažní budovy a čtyř na ni kolmo navazujících dvoupodlažních pavilonů. Ubytovací část je řešena v hlavní budově ve třech nejvyšších podlažích včetně částečného 2.NP, zbývající část hlavní budovy a čtyř pavilónů v úrovni 1.NP a 2.NP je vyhrazena pro lázeňské procedury, stravovací část a provozní zázemí.

Vstupní prostory s recepcí a potřebným zázemím navazují na vnitřní kolonádu, která má funkci komunikační, spojovací a současně čekací a společenskou. Kolonáda je řešena jako prosklený, vzdušný komunikační a čekací prostor, na který navazují jednotlivá dvojpodlažní křídla společenské, bazénu, wellness a lázeňských a léčebných procedur. Všechny provozy jsou tak provázány do celku orientačně přehledného a komunikačně pohodlného pro klienta, pacienta či návštěvníka.

Realizace dokončena v roce 2009
Významné stavbyVideo referenceNovostavbyBudovy pro bydleníStavby pro zdravotnictví a sociální péči

Video

Fotogalerie

Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceKCK CYKLOSPORT – MODE s.r.o.

KCK CYKLOSPORT – MODE s.r.o.

Dokončili jsme stavební práce na areálu KCK CYKLOSPORT - MODE s.r.o. Postarali jsme se zde o vybudování nové administrativní budovy a skladové haly.