English

Poliklinika Lanškroun

Komplexní přestavbou prošla poliklinika v Lanškrouně. Budova z konce 19. století byla ve velmi zanedbaném stavu a nenabízela tak moderní a kvalitní zázemí pro zdravotnické zařízení. I proto se investor rozhodl postupně stávající objekt zbourat a ve dvou etapách nahradit novými budovami, které lépe zapadají do architektury historického jádra města a nabízejí příjemné prostředí návštěvníkům polikliniky.

Poliklinika Lanškroun

Poliklinika Lanškroun, která se nachází v těsné blízkosti historického jádra města, dosud sídlila v budově z konce 19. století. Ta původně pravděpodobně sloužila jako bytový dům a postupně byla předělána na zdravotnické zařízení. Žádnou významnější rekonstrukcí ale neprošla, takže značná část vnitřních povrchů a instalací byla daleko za hranicí životnosti.

Investor nakonec po konzultacích s Národním památkovým ústavem rozhodl zbourat původní objekt a postupně ho nahradit novými budovami, které vytvoří jednolitý městský blok a zároveň lépe zapadnou mezi historickou výstavbu centra Lanškrouna. Hlavním cílem bylo zachovat pro občany služby polikliniky v centru města, ale zároveň jim nabídnout kvalitní a moderní prostředí.

Aby mohlo zařízení zůstat alespoň částečně v provozu, byl projekt rozdělen do dvou etap. V první etapě jsme zbourali dvojici křídel a garáže, které se nacházely za objektem, a na místě vystavěli novou budovu. Ve druhé etapě se stávající ambulance přesunuly do nového objektu a my jsme tak mohli zbourat a nahradit zbývající část stavby. Nakonec jsme obě části propojili a zdravotní zařízení se mohlo vrátit do plného provozu.

Nová poliklinika je železobetonová stavba s vyzdívaným obvodovým pláštěm. Abychom maximálně respektovali architekturu historického jádra města, veškeré fasádní prvky a omítky byly předem schváleny i Národním památkovým ústavem. Objekt je zastřešen částečně valbovými střechami s dřevěným krovem a částečně plochými střechami pro umístění technologií. Celá budova je koncipována jako třípodlažní, tvořena je dvěma trakty propojenými schodištěm. Zdravotnicky jsou využívána celkem tři nadzemní podlaží, suterén je určen pro parkování, podkroví pro archivy a sklady.

Realizace dokončena v roce 2022
Významné stavbyNovostavbyRekonstrukce, dostavbyStavby pro zdravotnictví a sociální péči

Fotogalerie

Poliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika LanškrounPoliklinika Lanškroun

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceDostavba a stavební úpravy a přístavba budovy č. 52 – Univerzita Palackého v Olomouci

Dostavba a stavební úpravy a přístavba budovy č. 52 – Univerzita Palackého v Olomouci

Nedávno jsme se podíleli na rekonstrukci a dostavbě provozně-administrativního objektu číslo 52 Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dvoupodlažní budova už nevyhovovala jak z hlediska technického a provozního, tak estetického. Díky stavebním úpravám…