English

Rehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeum

Památník národní svobody v Hrabyni se nachází v blízkosti komunikace E 11, která je dnes jedinou cestou spojující významná kulturní a hospodářská centra Moravskoslezského kraje směřující na západ České republiky.

Rehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeum

Hrabyňský památník vznikl v roce 1980 jako Památník ostravské operace. Po roce 1989 v souvislosti se změnou režimu prodělal památník proměnu v Památník národní svobody, který připomíná kromě obětí domácího i zahraničního odboje 2. světové války ze severní Moravy a Slezska a také vojáků padlých při osvobozování tohoto území, i další stěžejní okamžiky zápasu českého národa za svobodu v průběhu 20. století.

Areál památníku tvoří rozhlehlá parcela s parkovištěm, správní budovou, plochou pro pořádání vojenských přísah a monumentální budovou Památníku se symbolickým hřbitovem.

Cílem projektu byla rekonstrukce vlastní budovy Památníku, ve kterém je v současné době umístěna expozice, pocházející z roku 1992. Stavebně technický stav budovy Památníku a především jeho technických rozvodů vyžadoval neodkladně rozsáhlou rekonstrukci. Došlo k zásadní změně systému vytápění. Objekt byl plynofikován a předchozí elektrovytápění bylo zrušeno. Snaha o snížení energetické náročnosti objektu byla značně zkomplikována tím, že stavba byla provedena z monolitického železobetonu, který nelze z vnější strany nijak zateplit. Byly zvoleny jiné technologie, jenž umožnily osazení tepelných izolací uvnitř objektu na rozhraní nevytápěných a vytápěných prostor.

Architektonický návrh byl podmíněn stávajícím hmotovým řešením objektu, které je dílem autorů Rudolfa Spáčila, Josefa Kupky a Miloše Axmana. V rámci projektu byla respektována původní architektonická kompozice stavby a do hmotového a materiálního řešení budovy nebylo nikterak zasahováno.

Hlavní vstup do Památníku byl řešen v původním místě, tedy uprostřed mezi oběma kubusy. Došlo pouze k úpravě zádveří, aby stávající výtvarně zpracovaná mříž opět byla před vlastním zádveřím. Stupňovité chodby po obou stranách památníku jsou upraveny tak, aby poskytovaly bezbariérový přístup do hlavního expozičního prostoru. Ten vznikl na místě tehdejšího kinosálu spojením s prostorem, který dnes slouží pro posun projekčních pláten. Úroveň 2. a 3.NP je s přízemím propojena nově instalovaným hydraulickým výtahem. Zcela novým expozičním prvkem je protažení půdorysné plochy 3.NP do prostoru horních částí kubusů. Tyto nové prostory slouží k instalaci aranžovaných válečných scén, doplněné o potřebné světelné a zvukové efekty.

Realizace dokončena v roce 2008
Významné stavbyVideo referenceRekonstrukce, dostavbyAdministrativní budovyPamátkové budovy

Video

Fotogalerie

Rehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeumRehabilitace památníku národní svobody v Hrabyni a jeho transformace na památník II. světové války pro Slezské zemské muzeum

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceČVUT Praha – Rekonstrukce poslucháren B280 a B286

ČVUT Praha – Rekonstrukce poslucháren B280 a B286

Modernějších poslucháren si po návratu do lavic užijí studenti Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Po dřívějších opravách obvodového pláště budovy A či rekonstrukci poslucháren v budově C přišly na řadu i původní posluchárny v budově B. Kromě…