English

Rekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté Rodiny

Domov svaté Rodiny v Praze prošel celkovou opravou a rozšířením ubytovacích míst pro postižené osoby, kterými jsou lidé jak s mentálním, tak i kombinovaným postižením. Díky přestavbě vznikla z nevyhovujícího prostoru budova splňující veškeré potřeby na příjemné bezbariérové bydlení. Nezisková organizace tak může ještě lépe vytvářet důstojné, podnětné a láskyplné prostředí těmto lidem a nabízet více příležitostí k sociálnímu začleňování, což je jejím cílem.

Rekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté Rodiny
Plánovaná rekonstrukce Domova proběhla ve dvou na sebe navazujících etapách. V první fázi došlo k renovaci a přestavění staré budovy. Druhá část poté zahrnovala přístavbu nového objektu. Původní podoba domu se sociálními službami totiž nepostačovala z hlediska dispozic ani pohodlí obyvatel. Pokoje byly špatně dispozičně řešené, často vícelůžkové a průchozí. Cílem proto bylo celé prostory uspořádat praktičtěji a zároveň zvýšit ubytovací kapacity. 
Úpravy vyžadovaly jak obytné části, tak i sanitární vybavení, kuchyň, prádelna, šatny a sociální zázemí pro zaměstnance. Celé řešení domova se nově přizpůsobilo hlavně náročnějším potřebám osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Tyto požadavky nyní splňují všechny vstupy do budovy i interiér objektu. Obyvatelům jsou k dispozici rampy, madla na dveřích i stěnách a prostorný výtah. Také hygienická zařízení splňují vše potřebné k bezbariérovému užívání. 
Kromě komfortu klientů oprava zohlednila také požadavek na snížení energetické náročnosti provozu, například plášť budovy jsme opatřili zateplovacím systémem. Rekonstrukcí budovy tak obyvatelé domova získali celkově útulnější bydlení, které dostatečně vyhovuje jejich specifickým požadavkům. Díky opravám vznikl i prostor pro terapeutické programy a aktivity spojené s podporou samostatnosti osob s postižením.
Realizace dokončena v roce 2013
Rekonstrukce, dostavbyStavby pro zdravotnictví a sociální péči

Fotogalerie

Rekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté RodinyRekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté RodinyRekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté RodinyRekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté RodinyRekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté RodinyRekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté RodinyRekonstrukce a dostavba objektu sociálních služeb Domov svaté Rodiny

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceZŠ Zeleneč a tělocvična

ZŠ Zeleneč a tělocvična

Kapacitně nedostačující areál Základní školy Zeleneč jsme rozšířili o novou budovu pro žáky 2. stupně, ve které se nachází devět učeben a nová tělocvična. Stavbu jsme tunelem napojili na stávající budovu, aby se žáci mohli pohybovat po celém areálu školy suchou nohou.…