English

Rekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě Přívoze

Historická ostravská budova je národní kulturní památkou, která se nachází v městské památkové zóně Přívoz. Během oprav bylo proto nutné v co největší míře respektovat charakter celé stavby, ať už šlo o výměnu stropů, obnovení fasády nebo novou přístavbu. Pracovníci budovy rekonstrukcí získali větší a příjemnější prostory k užívání.

Rekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě Přívoze
Původní objekt se skládal ze dvou traktů, které jsme propojili v jeden celek stavbou nových přízemních budov. Přístavba dispozičně rozšířila dům o komunikační a hygienické prostory a architektonicky doplnila stávající objekty. Opravena byla část podkroví, kde vznikly nové kanceláře a další prostory. Původní dřevěné stropy jsme vyměnili za stropy z ocelové konstrukce bez zásahů do historické fasády.
Na přední profilové části domu jsme obnovili štukovou výzdobu, jinak u ní nedošlo k dalším zásahům. Okna a dveře nahradily kopie původních, aby nenarušily celkový architektonický ráz budovy. Fasádu v dvorní části domu jsme zateplili, díky čemuž došlo ke zlepšení tepelně-technických vlastností objektu. Během stavby jsme zjistili zvýšenou vlhkost zdiva v suterénu, proto bylo nutné provést vhodná ošetření, aby se nenarušila pevnost zdiva.
Rekonstrukce objektu U tiskárny zahrnovala i úpravy dvora, který jsme částečně zatravnili a osázeli kvetoucími keři i stromy, aby zpestřily a dokreslily celkový ráz prostředí. Ze zbývající plochy nádvoří vzniklo zpevněné parkoviště. Celá oprava tak zvětšila a propojila prostory objektu, kde se nachází zejména kanceláře, servisní dílny, příruční sklady, garáže i parkovací plochy pro pracovníky a návštěvníky budovy. Rekonstrukcí tak vznikl moderní a uživatelsky přívětivý prostor, splňující i požadavky na lepší energetické vlastnosti budovy.
Realizace dokončena v roce 2012
Rekonstrukce, dostavbyAdministrativní budovyPamátkové budovy

Fotogalerie

Rekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě PřívozeRekonstrukce objektu U Tiskárny 3 v Ostravě Přívoze

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceDokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky v Olomouci

Dokončovací stavební práce na objektu Velkého dělostřeleckého skladu Korunní pevnůstky v Olomouci

Pevnost poznání je jedinečná architektonická stavba, která kombinuje původní podobu dělostřeleckého skladu starého více než 150 let s použitím soudobých materiálů a moderních forem zpracování. Celý objekt slouží k popularizaci vědy a vzdělávání v oblasti přírodních…