English

Vestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFI

Zaměstnanci Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské rozhodně ke své práci potřebují dostatek prostoru ke své výzkumné, vědecké i učitelské práci. Proto bylo provedeno rozšíření v horní části budovy, které umožnilo zvětšit kancelářské prostory této fakulty ČVUT. Získali tak příjemný a podstatně rozměrnější prostor. Zachovali jsme ráz a architektonický vzhled novoklasicistní stavby, například vybudováním nových, stylově odpovídajících vikýřů, i minimálním zásahem do konstrukce krovu.

Vestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFI

Uskutečnění výstavby se dělilo podle křídel objektu do tří samostatných částí. Před zahájením stavebních prací jsme provedli potřebné průzkumy rozvodů a pomocí sondy zjistili statickou únosnost stropů nad třetím a čtvrtým patrem. Bourací práce znamenaly především odstranění cihelné dlažby a násypů na těchto stropech, což odlehčilo stropní konstrukci a umožnilo položení nových podlah.

Budova je součástí Pražské památkové rezervace, která je od roku 1993 prohlášená za památku světového dědictví UNESCO. Na celou opravu tedy dohlížel odbor památkové péče. Snažili jsme se v maximální míře omezit zásahy do stávající podoby i konstrukce krovu a nové vikýře jsme vybudovali přesně podle vzoru těch stávajících. Podobně jsme postupovali při stavbě nového krovu, který byl kompletně ošetřen a vyměněn. Také střešní krytina doznala celkové obměny a tvořila jednu z hlavních částí rekonstrukce.

Všechny tři části podkroví slouží jako nové kanceláře pro vyučující a výzkumné pracovníky fakulty. Koncové části mansard proto zůstaly jako volné půdní prostory, část z nich pojmula technologická zařízení pro větrání a chlazení. Do podkroví vede přístup po schodišti nebo pomocí dvou výtahů, které také prošly celkovou rekonstrukcí. Celá výstavba nijak neomezila běžný provoz budovy a ve výsledku značně rozšířila prostory i komfort fakulty k jejímu užitku. Vědci i vyučující tak mají znatelně větší a vyhovující prostor pro svou práci.

Realizace dokončena v roce 2013
Rekonstrukce, dostavbyStavby pro školství

Fotogalerie

Vestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFIVestavba podkroví v objektu ČVUT-FJFI

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceŠestajovice – přístavba distribučního centra

Šestajovice – přístavba distribučního centra

Distribuční centrum v Šestajovicích se rozrostlo o novou budovu. Díky stavebně technickému řešení je kapacita skladovací plochy vyšší o 75 % a počítá se také s větším počtem pracovníků. Projekt se nám podařilo zrealizovat za plného provozu, aniž by bylo nutné stavbu…