English

ZŠ Ďáblice

Dokončili jsme druhou etapu stavebních prací na Základní škole Praha-Ďáblice. Dobudovali jsme moderní část školy a propojili ji s původními historickými budovami, sjednotili jsme celkový dojem ze školního areálu a navýšili jsme kapacity pro další učebny.

ZŠ Ďáblice

S koncem letních prázdnin jsme dokončili také druhou fázi dostavby a stavebních úprav v pražské základní škole v Ďáblicích. V první fázi bylo možné školu díky získaným dotacím zateplit a vytvořit prostor pro dvě nové učebny. Cílem druhé fáze bylo propojit a sjednotit prostory tvořící školní areál.

Školu dosud tvořila historická budova, ve které byly učebny pro žáky druhého stupně, a přístavba z 90. let 20. století, která sloužila žákům prvního stupně. Takové uspořádání ale nedopovídalo vizi vedení školy, která chce školu založenou na setkávání, komunikaci a spolupráci dětí napříč ročníky. Byla proto navržena nová dostavba, která poskytuje žákům více místa a citlivěji navazuje na historickou část areálu. Obě části školy si zároveň ponechávají vlastního ducha a jejich oddělení je řešeno pomocí odlišných materiálů, detailů či podlah. Zatímco ve staré části jsme například na stěny použili štukovou podbarvenou stěrku, v nové jsou částečně použity omítky VPC. Cílem nebylo vytvořit silné kontrasty, ale spíše jemný navigační systém, pomocí kterého se žáci a učitelé mohou v areálu pohybovat a zároveň vědět, ve které části se nacházejí.

Dostavba má celkem čtyři patra. V přízemí jsme vytvořili novou vstupní halu, která tvoří středobod celého areálu. Atriem jsme také vpustili do budovy více světla. Vnitřní příčky jsou prosklené a oddělují prostor od jídelny a dvora. Ze vstupní haly pak vybíhají chodby do jednotlivých částí školy. Učebny ve 3. patře jsme propojili lávkou z ocelového příhradového stěnového nosníku uloženého na stěně dostavby a na opačné straně podepřeného sloupkem osazeným na stávajícím železobetonovém zastropení dvora. Díky rovné střeše bylo možné na nově dostavěné budově vytvořit obytný prostor, který by měl v budoucnu sloužit jako letní učebna.

Díky efektivnějšímu uspořádání prostor se povedlo navýšit kapacitu školy o čtyři nové učebny. Vytvořili jsme také 16 parkovacích míst včetně jednoho stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. Kolem školy je pak umístěn pruh zeleného pásu s obrubou, který odděluje školu od okolního prostoru a vytváří ochranu domu při parkování.

Realizace dokončena v roce 2017
Video referenceNovostavbyRekonstrukce, dostavbyStavby pro školství

Video

Fotogalerie

ZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ ĎábliceZŠ Ďáblice

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceBytový dům v Jičíně

Bytový dům v Jičíně

Nedávno naše společnost dokončila povedený projekt výstavby bytového domu v Jičíně. Jedná se o novostavbu o sedmi nadzemních podlažích čítající celkem padesát bytů. Ačkoliv v původním záměru investor volil především byty 1+KK, nakonec od tohoto rozhodnutí upustil a dům…