English

Co mají společného zedníci a zednáři?

Máte rádi konspirační teorie? To potom musíte přímo hltat nejrůznější zkazky o Svobodných zednářích. Objevili se ve zprávách, filmech a mimo jiné jsou jejich symboly spojovány s celou řadou architektonických skvostů. Výraznější stopu však na budovách zanechávají zedníci. Především bez nich by žádná stavba nevznikla. Zjistěte, co mají zedníci a zednáři ještě společného.

Co mají společného zedníci a zednáři?

Máte rádi konspirační teorie? To potom musíte přímo hltat nejrůznější zkazky o Svobodných zednářích. Objevili se ve zprávách, filmech a mimo jiné jsou jejich symboly spojovány s celou řadou architektonických skvostů. Výraznější stopu však na budovách zanechávají zedníci. Především bez nich by žádná stavba nevznikla. Zjistěte, co mají zedníci a zednáři ještě společného.

 

Podobné označení není vše

Zedníci a zednáři. Zdá se vám, že společného mohou mít pouze základ svého označení? Není to tak úplně pravda, i když například v angličtině je výraz pro zedníky a zednáře zcela stejný.

Původ i název zednářů se však odvozuje od cechů zedníků a stavitelů. Cech byl středověkým řemeslnickým sdružením, které hájilo zájmy svých členů, dohlíželo na kvalitu a cenu zboží, ale také zakazovalo provozovat řemeslo někomu, kdo nebyl členem cechu.

Podobnou hierarchii hodnot můžeme vysledovat i mezi zednáři, kde je členství také jistým závazkem, ale i možností využívat pomoci od společenství.

 

Co spojuje Svobodné zednáře

Svobodní zednáři jsou tajným sdružením označujícím se za bratrstvo. Jsou organizováni v tzv. lóžích a mají miliony členů po celém světě. Za rok oficiálního založení řádu Svobodných zednářů můžeme považovat rok 1717, kdy v Londýně vznikla velkolóže s velmistrem řádu, i když prapůvod celého hnutí je zřejmě mnohem staršího data.

Cílem tohoto tajného bratrstva je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Navzdory mnoha mýtům, nejedná se o náboženskou skupinu či sektu. V rámci bratrstva jsou dokonce zakázány diskuze o náboženství a politice, přestože i řada velmi významných politiků byla členy Svobodných zednářů.

Jednu víru však zednáři vyznávají. Jde o víru v tzv. Velkého architekta Všehomíra střežícího jejich ctnostné hodnoty. Zde bychom našli společný rys se zedníky. Ti také musí věřit architektovi, byť zpravidla méně vznešeného jména.

 

Rosslyn, Rosslyn Chapel, Freemasons, Tabernacle

Rosslynská kaple je jedním z míst, kde měl být uložen Svatý grál.

 

Společenství opředené mýty

Svobodní zednáři jsou od pradávna společenstvím opředeným mýty. Například jejich symboly v podobě úhelníku, kružidla či olovnice bývaly často interpretovány jako návody, jak se dostat ke Svatému grálu. Jejich symbolika však poukazuje na hodnoty zednářů a jejich snahu o nalezení životní rovnováhy.

Zednáři se také často potýkali s nejrůznějšími obviněními. Bývali označováni za kacíře, připisováno jim bylo třeba i řádění Jacka Rozparovače a další neštěstí. Podle nejrůznějších teorií mají dokonce zásadní vliv na chod globálních organizací a národních vlád.

Historická role zednářů jako „obvyklých podezřelých“ je však kvůli vžité představě jejich úzkého spojení se Židy poměrně nepřekvapivá.

 

Podle některých teorií struktura zámecké zahrady v Lednici vytváří obrazce zednářské symboliky.

 

Na stavbu jsou lepší zedníci

Staveb, v nichž můžeme spatřit zednářskou symboliku, je celá řada. Většinou se můžeme jen domnívat, zda jde o náhodu, či skutečně byly zasvěceny zednářským hodnotám. My bychom se však více než na zednářské symboly přece jen zaměřili raději na poctivou zednickou práci. Ozvěte se nám, poradíme si s novostavbou i rekonstrukcí.

 

zdroj obrázků: wikimedia.org, maxpixel.net

 

BlogPublikováno 17.5.2018

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda

Rekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda

Domov důchodců jako místo pro klidné stáří potřeboval rozsáhlé opravy, které vyžadovaly značné stavební úpravy i změny dispozic. Stavba byla provedena za plného provozu, což sice ztěžovalo koordinaci prací a znamenalo pro všechny určitá omezení, nakonec ale vzniklo…