English

Jak může BIM přispět k větší bezpečnosti na staveništi?

Efektivnější spolupráce a kratší doba dokončení projektu nejsou jedinými výhodami, které může BIM nabídnout. Modelovací software totiž pomáhá vytvořit i bezpečnější pracovní prostředí. Jak toho dosáhnout?

Jak může BIM přispět k větší bezpečnosti na staveništi?

Efektivnější spolupráce a kratší doba dokončení projektu nejsou jedinými výhodami, které může BIM nabídnout. Modelovací software totiž pomáhá vytvořit i bezpečnější pracovní prostředí. Jak toho dosáhnout?

Zaměřte se na přípravu

Každý projekt zahrnuje stovky úkolů, z nichž se každý může zkomplikovat. Všeobecný přehled o dění na staveništi vás nevybaví dostatečnými informacemi, s nimiž byste jim dokázali předejít.

S BIM budete mít možnost zaměřit se na jednotlivé úkoly, identifikovat případná rizika a podniknout kroky k předejití jejich následků ještě před zahájením prací. Pokud si obvyklá rizika uvědomíte včas, snadno na ně připravíte také své zaměstnance.

Vizualizujte pracovní podmínky

Dokonce i pro stavební experty může být velice složité představit si detailní podobu prostředí, ve kterém bude pracovní proces probíhat. BIM umožňuje manažerům i ostatním zaměstnancům prozkoumat staveniště a otestovat jeho reálné podmínky.

BIM zajistí, že budou vaši zaměstnanci vybaveni řádným bezpečnostním zařízením, nástroji pro výkon práce, a že pracovní plán bude zahrnovat dostatečný čas na přestávky. Prostřednictvím BIM budete mít také možnost provozovat své nouzové postupy při požárech nebo chemických únicích.

Prohlédněte riziko

Zatímco jsou některá rizika nevyhnutelná, ostatní jsou zcela zbytečná a lze je snadno odstranit nebo alespoň zmírnit ještě před tím, než dělníci dorazí na stavbu. Nesprávně postavené lešení může být přestaveno, otevřené otvory je možno obezřetně zvýraznit a materiál nakupený příliš blízko k okraji zákopu lze přestěhovat. Tyto jednoduché preventivní opatření mohou zabraňovat úrazům a zraněním.  BIM vám tak dává obrovskou příležitost bezpečnost na staveništi znatelně zvýšit.

BlogPublikováno 18.7.2016

Fotogalerie

Jak může BIM přispět k větší bezpečnosti na staveništi?Jak může BIM přispět k větší bezpečnosti na staveništi?Jak může BIM přispět k větší bezpečnosti na staveništi?

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceNeurologická klinika pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Neurologická klinika pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Architektonicky i technicky náročnou rekonstrukci si vyžádala budova neurologické kliniky v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kromě přebudování čtyřpodlažní budovy s přístavbou jsme dostavěli také nová dvě podlaží nad prostorem přístavby a spojovací koridor s…