English

Na čem všem závisí akustické vlastnosti budovy?

Správné řešení akustiky je klíčovým prvkem každého stavebního projektu. Akustické vlastnosti interiéru totiž do značné míry rozhodují o jeho celkovém komfortu. To platí v kancelářích, restauračních zařízeních i továrnách. Maximální pozornost je pak pochopitelně věnována akustickým vlastnostem interiéru v přednáškových sálech a koncertních halách.

Na čem všem závisí akustické vlastnosti budovy?

Správné řešení akustiky je klíčovým prvkem každého stavebního projektu. Akustické vlastnosti interiéru totiž do značné míry rozhodují o jeho celkovém komfortu. To platí v kancelářích, restauračních zařízeních i továrnách. Maximální pozornost je pak pochopitelně věnována akustickým vlastnostem interiéru v přednáškových sálech a koncertních halách.

Cíle akustického inženýrství jsou v zásadě dva – prvním je izolovat hluky a ruchy z vnějšího prostoru, druhým je vytvořit interiér, který naopak umožní žádoucí šíření zvuku a jeho odrážení. Při navrhování divadelních a koncertních sálů se zohledňují oba tyto cíle.

Zdrojů hluku je v dnešních rušných městech celá řada. Největším zdrojem zvukového smogu je ale nepochybně doprava (jen samotná auta jsou zodpovědná za přibližně 55 % veškerého hluku ve městě). Dovnitř budovy se nežádoucí zvukové vlny dostávají skrz střechy, okna, dveře i stěny. Důkladná zvuková izolace proto vyžaduje úpravy prakticky ve všech fázích konstrukce budovy.

Už stavitelé antických amfiteátrů kladli důraz na optimální šíření zvuku.

 

Absorbovat, nebo odrážet?

Při vytváření optimální akustiky uvnitř budovy se využívají především dva principy – absorpce zvuku a jeho odrážení. Absorbování zvuku lze docílit tím, že se energie zvuku přemění na tepelnou energii, která je následně pohlcena izolačním materiálem.

K absorpci se nejčastěji používají akustické pěny z různých materiálů, jako je melamin nebo kaučuk. Při následném zařizování interiéru je pak potřeba myslet i na správnou volbu koberců a záclon, které nejenže zlepší celkový estetický dojem, ale výrazně ovlivní i šíření zvuku.

Akustické pěny se používají také v nahrávacích studiích nebo zkušebnách.

 

Když je potřeba slyšet každé slovo

V koncertních či přednáškových sálech je ale zpravidla potřeba docílit především maximálního dosahu zvukového vlnění při co nejmenším zkreslení. K tomu se používá druhý zmíněný princip, odrážení zvuku, které dokáže změnit směr šíření zvuku nebo vytvořit zvukovou bariéru.

Pro tento efekt je důležitý především povrch obkladového materiálu. Zatímco hladký a pevný povrch (například perforovaný plech) odrazí zvukové vlny vždy ve stejném směru, nerovný povrch (jako je třeba neomítnutá cihlová zeď) zvukové vlny roztříští a odrazí je do několika stran. V koncertních sálech se pro rozptyl zvukových vln používají speciální difúzní prvky na stěnách i panely umístěné v prostoru.

K rozptýlení zvukových vln v prostoru se používají různé difúzní prvky.

 

Kromě volby materiálu je ale také potřeba pamatovat na rozvržení interiéru – odražené zvukové vlny se mohou ve vzduchu vzájemně rušit nebo se naopak šířit i do nejzazších zákoutí místnosti či budovy.

Stavební akustika je náročná disciplína

V dnešní době je dostupné nepřeberné množství materiálů i postupů, které dokáží vyřešit většinu požadavků na akustiku. Právě proto se ale jedná o nesmírně komplexní problematiku, která vyžaduje odborný přístup. Stavební akustika je totiž věda. A to doslova.

Koncertní sály nabízejí potěchu pro uši i pro oči.

 

Víme, o čem mluvíme. V roce 2011 jsme totiž dostavěli koncertní sál pro Pražskou konzervatoř s kapacitou 333 míst. Kromě vysokých nároků na technické provedení jsme museli dbát i na vytvoření reprezentativní a osobité atmosféry interiéru. O tom, že se nám obojí povedlo, svědčí celá řada ocenění, která jsme za stavbu obdrželi, ale i fakt, že sál

neslouží jen k pořádání koncertů, ale také jako nahrávací studio pro orchestry.

 

Chcete mít ve své novostavbě dobrou akustiku i vkusný interiér? Ozvěte se nám. Vymyslíme řešení, které zohlední všechny vaše požadavky.

 

Zdroje obrázků:

pixabay.com, wikimedia.org, flickr.com

 

BlogPublikováno 20.7.2017

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení Karviná

Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení Karviná

Oddělení se nachází v areálu karvinské nemocnice Ráj a zajišťuje svým zázemím důležitou službu pro rodičky i novorozence. Stejně tak zdravotnický personál potřebuje moderní a dobře vybavený prostor pro svou práci. Cílem rekonstrukce proto bylo zvýšit celkový standard…