English

Role životního prostředí a „zelené filosofie“ ve stavebnictví

Ekologie a ohled na životní prostředí je v dnešní době nezbytnou součástí filosofie každé moderní a ohleduplné společnosti. Koneckonců není dobré ničit a poškozovat prostředí, ve kterém žijeme a které nám dává možnost existovat.

Role životního prostředí a „zelené filosofie“ ve stavebnictví

Ekologie a ohled na životní prostředí je v dnešní době nezbytnou součástí filosofie každé moderní a ohleduplné společnosti. Koneckonců není dobré ničit a poškozovat prostředí, ve kterém žijeme a které nám dává možnost existovat.

V poslední dekádě se „zelená filosofie“ stala pojmem a postupně se dostala do mnoha různých odvětví včetně stavebnictví. Je evidentní, že budoucnost bude právě ve znamení ekologicky šetrného postoje vůči společnosti, zdrojům, ale také přírodě a ovzduší.

Různé regulace, emise a normy zavádějí nová pravidla, která učí firmy jak nakládat se svými zdroji, odpady a činnostmi, které vykonávají. Cílem je vždy vypracovávat taková řešení, která budou splňovat tyto normy. Mimo normy ještě ale také existuje moderní zákazník – osoba, která sleduje současné trendy a stále více se zajímá o produkty a služby, které odpovídají příznivým ekologickým parametrům a nemají negativní vliv na zdraví a životní prostředí. Zelená filosofie se tak stává důležitým prvkem nejenom pro ekonomický růst.

Stavební firmy v rámci tohoto trendu zavádějí tzv. ekologické stavební materiály, které již téměř 40 let ve velmi malé míře na trhu existovaly, avšak teprve v posledních letech (vlivem moderních technologií) došlo k celosvětové diskuzi o mizejícím přírodním bohatství naší planety Země. Jsou to právě informační technologie a globalizace ve spojení s internetem, které napomohly k zásadnímu nárůstu mezinárodní debaty o ekologické krizi, která vyvolala tento zásadní trend.

V rámci současného trendu zelené filosofie existují tři hlavní zásady:

Původ ve snadno obnovitelných zdrojích
Nízké výrobní náklady
Recyklovatelnost

Dnes lze s jistotou říci, že tento trend se bude rozšiřovat i nadále a udávat nové směry pro fungování společnosti. V rámci stavebnictví bude docházet k vývoji nových postupů a řešení, které budou lépe pracovat se stavebními zdroji, materiálem, ale i odpady. Je téměř nutnost myslet na životní prostředí nejenom při výstavbě rozsáhlých budov, ale také i při výstavbě rodinných domů, stavebních úprav či jiných realizací. Buďme ekologičtí a mysleme na životní prostředí!

BlogPublikováno 10.2.2016

Fotogalerie

Role životního prostředí a „zelené filosofie“ ve stavebnictvíRole životního prostředí a „zelené filosofie“ ve stavebnictvíRole životního prostředí a „zelené filosofie“ ve stavebnictvíRole životního prostředí a „zelené filosofie“ ve stavebnictví

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce Domu kultury v Kroměříži

Rekonstrukce Domu kultury v Kroměříži

Budova, která se nachází v památkově chráněném území, ale především v centru dění kroměřížského kulturního života, se dočkala další rekonstrukce. Kromě opravy střechy nad Společenským sálem, bylo součástí projektu také vybudování vzduchotechnického kanálu a…