English

Single-Design Model je současným trendem, který stojí za zmínku

Stavebnictví je velice složitý a komplexní obor, který vyžaduje nejenom důsledný přístup kvalifikovaných odborníků, ale také využití kvalitních materiálů a správných postupů. Není tajemstvím, že právě stavebnictví do určité míry kopíruje jak klesající, tak i stoupající trend ve vývoji naší ekonomiky a je tedy závislé na tom, jaké období zrovna ekonomika zažívá. Právě proto odborníci z celého světa neustále hledají nové možnosti, výrobní postupy nebo dokonce celé strategie, které zlepší celkovou produktivitu, zefektivní nákladové hospodářství, zjednoduší výrobní procesy, a samozřejmě zajistí odpovídající kvalitu. Konečným cílem je uspokojit potřeby klienta.

Single-Design Model je současným trendem, který stojí za zmínku

Stavebnictví je velice složitý a komplexní obor, který vyžaduje nejenom důsledný přístup kvalifikovaných odborníků, ale také využití kvalitních materiálů a správných postupů. Není tajemstvím, že právě stavebnictví do určité míry kopíruje jak klesající, tak i stoupající trend ve vývoji naší ekonomiky a je tedy závislé na tom, jaké období zrovna ekonomika zažívá. Právě proto odborníci z celého světa neustále hledají nové možnosti, výrobní postupy nebo dokonce celé strategie, které zlepší celkovou produktivitu, zefektivní nákladové hospodářství, zjednoduší výrobní procesy, a samozřejmě zajistí odpovídající kvalitu. Konečným cílem je uspokojit potřeby klienta.

Jeden ze současných trendů, který jednoznačně stojí za zmínku, je tzv. Single-Design Model. Je to vskutku zajímavý model, jehož hlavním úkolem je zjednodušit realizaci projektu, také ušetřit čas a peníze potřebné na vyhotovení kompletní projektové dokumentace.

Osvědčenou a běžnou praxí je delší proces, který zahrnuje několik mezikroků a je nákladnější nejenom z pohledu času, ale také z pohledu vynaložených finančních prostředků. Na začátku má klient určitou vizi projektu, kterou zadá architektovi k vypracování a výstupem je návrh projektové dokumentace. Ten však musí následně upravit na základě požadavků zhotovitele do finální podoby. Tento mezikrok znamená nejenom další vynaložené finanční prostředky, ale také čas navíc, což jsou dvě hodnoty, které hrají klíčovou roli a mohou mít vliv na úspěšnou realizaci projektu.

Single-Design Model tento problém řeší tím způsobem, že se zaměřuje na vytvoření designu, technické specifikace a finalizace projektové dokumentace pod jednou střechou. Není tedy nutné, aby architekt vytvořil návrh a následně obdržel zpět a na základě požadavků zhotovitele upravil do finální realizovatelné podoby. Jinými slovy, od architektonických nákresů, inženýrských prací až po realizaci stavby provede jediná společnost. Spojují se zde tak veškeré projektové činnosti do jedné interní metody, která dovolí nevyužívat externí architekty, subdodavatele a další třetí strany. Zapojením řádné a důsledné koordinace vnitřních činností v rámci daného modelu dojde k propojení návrhu až do realizace. Velké množství stavebních společností po celém světě přechází právě na tento model a studie ukazují, že projekty, které měly původně dobu realizace stanovenou na 30 měsíců, byly dokončeny za 24 měsíců a za nižší náklady. Mluvíme zde o trendu, který se osvědčuje po celém světě.

BlogPublikováno 4.1.2015

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce objektu U44 – změna užívání Zlín

Rekonstrukce objektu U44 – změna užívání Zlín