English

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně staví výukové laboratoře s parametry běžného provozu

V průběhu května začala stavební firma s rekonstrukcí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v Mostní ulici. Úpravy se týkají 2. podzemního podlaží budovy U2. Do 12 měsíců vznikne na ploše 1 385 m2 celkem 20 moderních výukových laboratoří, které budou sloužit studentům Ústavu technologie potravin. Za rekonstrukci, jejíž součástí je i nákup vybavení, zaplatí škola 83 milionů Kč.

„Stávající laboratoře, které má škola k dispozici, nesplňují dnes již běžné standardy potravinářských provozů. Navíc byly koncipovány pouze pro 24 studentů. Nové prostory pojmou současně až 84 studentů v rámci rozvrhované výuky a nejméně dalších 20–30, kteří budou současně pracovat na svých kvalifikačních pracích,“ vysvětluje důvod rekonstrukce Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a majetku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Realizátorem stavby je firma VW WACHAL, jež vyhrála ve výběrovém řízení. Doposud se v prostorách budoucích laboratoří nacházelo pouze technické zázemí objektu. V rámci stavebních úprav 2. podzemního podlaží budovy U2 dojde ke kompletnímu vybourání výplní vnitřních otvorů, všech nenosných příček, odstranění keramických obkladů a podlahy až na podkladní beton.

„Kromě výukových laboratoří tu vybudujeme také skladové, šatnové, technologické a sociální zázemí. Zároveň dojde k částečné výměně stávajících páteřních rozvodů v 2. podzemním podlaží, které jsou v havarijním stavu a neodpovídají současným normám a předpisům nebo jsou v kolizi s novými rozvody,“ doplňuje Dušan Gelien, obchodní ředitel stavební firmy VW WACHAL.

Studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně budou mít po dokončení rekonstrukce k dispozici 10 chemických a mikrobiologických laboratoří, kde se naučí vyhodnocovat potraviny pomocí senzorických metod či na základě mikrobiologického vyšetření. V dalších 10 laboratořích se seznámí třeba s tím, jak se vyrábí šunka, těstoviny, bezlepkové výrobky, plísňové sýry, pekárenské výrobky, cukrovinky, ale také pivo, cider a nealkoholické nápoje. Část laboratoří zaujme místo bývalého krytu civilní obrany.

Všechny potravinářské laboratoře budou splňovat vysoký hygienický standard vyhovující evropské i české legislativě pro výrobu potravin, takže budou plně odpovídat běžné praxi. Speciální laboratorní technika a konstrukce laboratoří umožní výrobu potravin v malém množství (2–5 kg). Díky tomu bude možné obohatit výuku o simulaci různých faktorů při výrobě.

Přísné laboratorní podmínky musí splňovat i poměrně složitá vzduchotechnika, jejíž součástí je několik zařízení zajišťujících například odtah chemických digestoří, filtraci prachu, větrání laboratoří, šaten, sociálních zařízení a přilehlých místností. Rekonstrukce je součástí projektu RIFT – Rozvoj infrastruktury Fakulty technologické, registrační číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002324, spolufinancovaného Evropskou unií.

Rekonstrukce nijak neovlivní celkový vzhled budovy. Dojde pouze ke zrušení stávajících garážových vrat, namísto kterých vznikne obvodová stěna, do níž budou osazena nová okna.

Pro médiaPublikováno 24.5.2018

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceZateplení kolejí Českého vysokého učení technického na Strahově

Zateplení kolejí Českého vysokého učení technického na Strahově

Dva bloky strahovských kolejí jsou připraveny na topnou sezonu i parné léto. Bydlení určené studentům ČVUT má novou zateplenou fasádu a proběhla také výměna oken. Při rekonstrukci jsme, dle požadavků Národního památkového ústavu, zachovali industriální vzhled obou…