English

Budova ZUŠ Uherské Hradiště je po rekonstrukci opět centrem umění

ZUŠ Uherské Hradiště je po rozsáhlých stavebních úpravách opět v plném provozu. Rekonstrukci neorenesanční budovy realizovala stavební firma VW Wachal.

Budova ZUŠ Uherské Hradiště je po rekonstrukci opět centrem umění

V historické budově na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti sídlí Základní umělecká škola UH již od roku 1939. Kvůli nevyhovujícímu technickému stavu se však musela na přelomu let 2014 a 2015 uzavřít a přesunout do jiných objektů. Po náročné rozsáhlé rekonstrukci, o kterou se postarala naše stavební firma VW Wachal, byla v loňském roce znovu otevřena. Nyní je opět centrem umění a kultury.

Nevyhovující technický stav vyžadoval rozsáhlou rekonstrukci

Audit historické budovy ZUŠ Uherské Hradiště proběhl už v roce 2009. Vyplynuly z něj nejen stavebně technické závady, ale i závažná rizika ohrožující bezpečnost dětí a pedagogického personálu. Vzhledem k rozsahu zjištěných závad byla nutná celková rekonstrukce včetně statických a dispozičních úprav.

V roce 2016 byla vyhlášena veřejná zakázka, jejíž vítězem se na základě výběrového řízení stala právě naše stavební firma. Práci na opravách budovy ZUŠ Uherské Hradiště jsme započali v květnu 2017 a celkovou rekonstrukci jsme dokončili v srpnu loňského roku.

Rekonstrukce budovy zahrnovala mnoho stavebních úprav

Předmětem rekonstrukce neorenesanční budovy z konce 19. století byly jak statické, tak dispoziční úpravy, které zahrnovaly mimo jiné i nové přístupy do učeben či speciální akustické konstrukce. Při realizaci zakázky došlo k vybourání dvorní přístavby, přístavby za hlavním schodištěm, dále všech nenosných stěn a příček v patrech. Nevyhovující byly i původní dřevěné stropy nad druhým a třetím nadzemním podlažím, které jsme museli zesílit.

V průběhu rekonstrukce vzniklo 23 nových individuálních učeben, dále učebna nauky, skupinové učebny, besídkový sál i zcela nový koncertní sál. Rekonstrukcí prošel i vnitřní dvůr budovy, kde se nově nachází i prostor pro podium. Rozsáhlé stavební úpravy tak přinesly nejen vyřešení technických závad, ale i celkové rozšíření funkčnosti budovy a zvýšení kapacity pro výuku i pestrou kulturní a uměleckou činnost.

Rekonstrukce sálu

Rekonstrukce přinesla zvýšení kapacit pro výuku i pestrou kulturní a uměleckou činnost.

Venkovní výtah pro bezbariérový přístup

Nedílnou součástí realizace zakázky historické budovy ZUŠ Uherské Hradiště byly stavební úpravy pro bezbariérový přístup do všech pater. V objektu byl proto přidán nový venkovní výtah, který umožňuje bezproblémový přístup do všech částí budovy. Díky tomu jsou prostory Základní umělecké školy UH dostupné i pro osoby s omezenou pohyblivostí.

Opravy historických budov vyžadují specifický přístup

S rekonstrukcemi památek a historických budov máme mnohaleté zkušenosti a víme, že vyžadují pečlivý a ohleduplný přístup. Proto jsme architektonický návrh i samotnou přestavbu realizovali s ohledem na historii budovy i její původní vzhled. Neorenesanční stavbu jsme doplnili o novodobé prvky, které nenarušují původní styl stavby. Vzhled ZUŠ včetně fasády navazuje na typickou dobovou architekturu na Mariánském náměstí v Uherské Hradišti.

Rekonstrukce budovy ZUŠ je jednou z mnoha staveb pro školství, které jsme v minulosti realizovali. Rádi se postaráme o výstavbu a stavební úpravy škol a dalších vzdělávacích zařízení i ve vašem městě. Ozvěte se nám, představíme vám různé možnosti řešení a další referenční stavby.

Schodiště ZUŠ Uherské Hradiště

Práce na opravách školy trvaly necelý rok a půl. 

 

 

 

Zdroj obrázků: wachal.cz

BlogPublikováno 21.8.2019

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceLázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.

Lázeňský resort Strom života v Bělohradě pro Anenské slatinné lázně a.s.

Projektovaná stavba nového lázeňského komplexu je umístěna na východním okraji města Lázně Bělohrad ve směru Brtev a rybník Pardoubek. Území bylo původně částečně zastavěné dvoupatrovým objektem penzionu Pardoubek. Zbývající část pozemku je převážně zatravněná se…