English

Desatero pro nízkoenergetický dům

Nízkoenergetické domy dokáží ročně ušetřit až desetitisíce korun. Nestačí však jen zesílit izolaci a regulovat vytápění. Pro opravdu efektivní snížení nákladů na energie je třeba myslet i na další aspekty.

Desatero pro nízkoenergetický dům

Energetickou náročnost budovy ovlivňuje více faktorů, které vyžadují koncepční stavební řešení. Základní pravidlo je ale jasné – nízkoenergetické domy spotřebují méně než 50 kWh/m2 ročně. Využívají totiž obnovitelné zdroje a mají opatření zabraňující úniku tepla, a tedy i peněz. Co by tedy měl nízkoenergetický dům splňovat, aby těchto hodnot dosáhl?

 

1. Umístění na pozemku

Orientace domu je pro využívání alternativních zdrojů energie velmi důležitá. Umístěním na vhodném místě pozemku lze zefektivnit získávání sluneční energie a naopak zabránit únikům tepla. Nejvhodnějším řešením se jeví postavení domu na jižním svahu, kde bude stavba chráněna před větrem ze severu a okna orientovaná na jih budou přijímat sluneční záření. Na tuto stranu je tedy vhodné orientovat ložnice a obývací pokoj.

2. Tvar nízkoenergetického domu

Vikýře, výklenky, zapuštěná okna a další části domu, které narušují kompaktní tvar budovy, jsou nepřátelé energetické úspory. Obvodový plášť by měl mít co nejmenší plochu, aby byl i únik tepla minimalizován.

3. Izolace základů, půdy, střechy a stěn

Tepelná izolace se postará o co nejmenší únik tepla a eliminuje tepelné mosty. Izolace by měla zajistit vzduchotěsnost, je však třeba současně myslet na to, že ve vzduchotěsném prostoru vzniká prostředí ideální pro vznik plísní a je tedy nezbytné současně vyřešit i systém větrání. Po dokončení stavby lze úniky tepla ověřit infračerveným teploměrem nebo termovizní kamerou.

4. Systém větrání

Větrání otevřenými okny v zimě je z hlediska úspory energií neefektivní metodou. Finance ušetří tzv. rekuperace neboli zpětné získávání tepla. Zjednodušeně řečeno jde o výměnu vzduchu v místnosti přes rekuperační výměník, kterým prochází dovnitř čerstvý vzduch a „použitý“ je odváděn ven z budovy. Tak zároveň větráte, zabraňujete škodlivým plísním a houbám v množení, chráníte se před nečistotami a pyly z venkovního ovzduší a samozřejmě šetříte.

5. Okna pro nízkoenergetické domy

Většinu čtenářů asi napadne, že pro nízkoenergetický dům neexistuje jiná varianta než plastová okna. Samozřejmě se jeví jako nejvhodnější, ale materiál není to nejpodstatnější, co byste měli u oken řešit. Stěžejní je totiž součinitel prostupnosti tepla (Uw), který musí být menší než 0,8 W/m2K. Na tuto hodnotu má vliv jak použité zasklení, tak i funkčnost rámu a kvalita osazení a utěsnění. Kvalitní provedení tedy hraje pro úsporu energií naprosto klíčovou roli. Dalším parametrem pro výběr oken do nízkoenergetického domu je tzv. propustnost slunečního záření (g), která se udává v procentech a měla by být minimálně 50 %.

6. Tzv. obálka domu

Obálku domu tvoří konstrukce vymezující vnitřní prostředí stavby, tedy obvodové zdi, nejnižší podlaha, střecha, okna a dveře. Všechny tyto jednotlivé konstrukční prvky musí být na sebe napojeny tak, aby nevznikal žádný prostor pro nežádoucí únik tepla, a splňovat technické normy na prostup tepla a vzduchu i za nepříznivých povětrnostních podmínek.

7. Solární kolektory

Dostatek solární energie získané z kolektorů může sloužit pro ohřev vody, vytápění i výrobu elektřiny, čímž uspoříte velkou spoustu peněz. Zde je opět klíčové umístění solárních kolektorů a také jejich sklon. Ideální je orientace na jižní stranu a sklon střechy, a tedy i kolektoru, přibližně 35°.

8. Regulace vytápění

Systém regulace vytápění vám umožní čerpat jen tolik tepla, kolik skutečně potřebujete. Může například vypnout topení v případě, že do místnosti proniká dostatek slunečního záření, šetřit energií v případě nepřítomnosti osob nebo zapnout topení ve chvíli, kdy zaznamená nižší teplotu, než je vám příjemná.

9. Úsporné spotřebiče

Energeticky efektivní spotřebiče jsou nedílnou součástí snahy o úsporu. I když mají většinou vyšší pořizovací cenu, tyto náklady se rychle vrátí právě na úspoře energií. V šetrné variantě dnes seženete veškeré domácí spotřebiče, od malých kuchyňských, až po centrální vytápění a vzduchotechniku.

10. Výběr spolehlivé firmy se specializací na nízkoenergetické domy

Tento bod sice uvádíme jako poslední, svou důležitostí by však mohl zastávat první místo. Ani splnění všech výše uvedených bodů se totiž nemusí vyplatit, když budou špatně navrženy a provedeny. Spousta firem vám bude slibovat úsporu a skvělou investici do nízkoenergetického domu, ale už ne všechny vám nabídkou opravdu koncepční řešení. Dávejte tedy dobrý pozor při výběru toho, kdo váš život ovlivní na desítky let dopředu. Reference projekční a stavební firmy vám mohou mnohé napovědět. A vy už teď víte, na co si dát pozor a co je pro skutečně nízkoenergetické domy zásadní.

 

Zdroj fotografií: Depositphotos.com

BlogPublikováno 5.12.2018

Sdílejte článek

KariéraChcete u nás pracovat?

Jsme ryze česká firma a pozemní stavitelství je celý náš život. Máme bohaté zkušenosti, stabilní tým odborníků a naše provedení rekonstrukcí či nových moderních staveb je vždy naprosto precizní. Hotové dílo předáváme v krátkých dodacích lhůtách.

Chci u vás pracovat!

Vybraná referenceRekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Rekonstrukce ZUŠ Uherské Hradiště

Znovuotevření se dočkala Základní umělecká škola v Uherském Hradišti. Zrekonstruované prostory nabízejí individuální i skupinové učebny, koncertní sál či nový dvůr. V budově z 19. století, která musela být kvůli špatnému technickému stavu v minulosti uzavřena, jsme…