English

Reference

Prohlédněte si vybrané ukázky našich realizací. Praktickou zkratku jsme připravili pro vás, kteří hledáte významné stavby, jimiž se můžeme pochlubit. Detailní pohled na provedení staveb nabízejí naše video reference.

Pro lepší přehlednost jsme veškeré reference roztřídili do několika základních druhů dle typu stavby. Chcete-li vidět další ukázky, vyberte si ze seznamu kategorií na pravé straně.

IKEM – rekonstrukce operačních sálů, zázemí a laboratoří

 

Pražská konzervatoř: vybudování koncertního sálu ve dvorním traktu

Výzkumná základna Archeologického ústavu Mikulčice

 

Návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy ZOO Ostrava

Rekonstrukce objektu U44 - změna užívání Zlín

 

Zateplení kolejí Českého vysokého učení technického na Strahově