English

Reference

Prohlédněte si vybrané ukázky našich realizací. Praktickou zkratku jsme připravili pro vás, kteří hledáte významné stavby, jimiž se můžeme pochlubit. Detailní pohled na provedení staveb nabízejí naše video reference.

Pro lepší přehlednost jsme veškeré reference roztřídili do několika základních druhů dle typu stavby. Chcete-li vidět další ukázky, vyberte si ze seznamu kategorií na pravé straně.

Rekonstrukce Domu kultury v Kroměříži

 

Zateplení kolejí Českého vysokého učení technického na Strahově

Národní centrum zahradní kultury – Květná zahrada v Kroměříži

 

Rekonstrukce Kroměřížské nemocnice

Oprava a změna užívání haly B100 Slavičín

 

Ústřední vojenská nemocnice Praha – pavilon Vojenského ústavu soudního lékařství a patologie