English

Reference

Prohlédněte si vybrané ukázky našich realizací. Praktickou zkratku jsme připravili pro vás, kteří hledáte významné stavby, jimiž se můžeme pochlubit. Detailní pohled na provedení staveb nabízejí naše video reference.

Pro lepší přehlednost jsme veškeré reference roztřídili do několika základních druhů dle typu stavby. Chcete-li vidět další ukázky, vyberte si ze seznamu kategorií na pravé straně.

Výukový areál Univerzity Pardubice

 

Rekonstrukce Domu kultury v Kroměříži

SURF ARÉNA - Praha (Letňany)

 

Rekonstrukce objektu U44 - změna užívání Zlín

Návštěvnické centrum – středisko ekologické výchovy ZOO Ostrava

 

Pražská konzervatoř: vybudování koncertního sálu ve dvorním traktu